НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ У НЕВИЗНАЧЕНИХ УМОВАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2024.2.8

Ключові слова:

policy effectiveness, policy decisions, efficiency, alternative policy decision, risk, uncertainty of the political environment

Анотація

У науковій статті розглянуто та проаналізовано різні наукові підходи до оцінки альтернативних політичних рішень в умовах невизначеності з метою підвищення їх ефективності та результативності. До основних підходів віднесено кількісний, якісний та комбінований. Проаналізовано переваги та недоліки кожного із основних підходів формування критеріїв оцінки альтернативних політичних рішень в умовах невизначеності. Виявлено, що кількісний підхід ґрунтується на математичних методах та статистичних аналізах, що дозволяє об'єктивно оцінювати альтернативи за допомогою числових даних. З іншого боку, якісний підхід сфокусований на якісних аспектах та характеристиках рішень, враховуює соціальні аспекти та етику. Комбінований підхід, у свою чергу, поєднує методи двох підходів. Використання комбінованого підходу створює основу для врахування переваг кількісного та якісного аналізу для найбільш об'єктивного та повного вирішення проблем при формування критеріїв для оцінки альтернативних політичних рішень у невизначених умовах. Досліджено специфічні методи та підходи, такі як інноваційний, стратегічний, сценарний, евристичний та соціальний аналіз, які доповнюють та уточнюють основні підходи до формування критеріїв оцінки альтернативних політичних рішень в умовах невизначеності. Підкреслено важливість критеріїв у прийнятті рішень у політичних сферах, з врахуванням невизначеності, суперечливості інтересів, впливу емоцій та стереотипів. Урахування цих аспектів у процесі формування критеріїв для альтернативних політичних рішень сприяє результативності, ефективності та стабільності управління. Визначено, що використання адаптивних критеріїв та управління ризиками, з врахуванням соціальної справедливості, сталого розвитку та інновацій, сприяють більш об'єктивному та збалансованому прийняттю політичних рішень у невизначених умовах. Виокремлено етапи оцінювання альтернативних політичних рішень в умовах нестабільності. Сформовано критерії оцінювання альтернативних рішень в умовах нестабільності.

Посилання

Bardach, E., Kagan, R.A. Going by the Book. The Problem of Regulatory Unreasonableness, 2017, pp. 1–375.

Kagan R.A. Power and weakness. Policy review, 2002, pp. 1-23

Kagan R., Kristol W. Present dangers: crisis and opportunity in American foreign and defense policy. Encounter Books. 2000, pp. 1-327

Тертичка В. Аналіз державної політики і політологія. Політичний менеджмент. 2004. №6. С. 3–22.

Тертичка В. Державна політика: аналіз та здійснення, К.: Основи, 2002, 750 с.

Деревко В.Н. Воєнно-політичне рішення:політологічний аналіз : дис. кандидата пол. наук., Київ, 2012. – 180 с.

Peters G. B., Pierre J. Governance, accountability and democratic legitimacy. Governance and Democracy. London : Routledge, 2006. pp. 29–43.

Benz A. Comparing national, European and international experiences. London: Routledge, 2006. pp. 18–29.

Яковлєв М. В., Гутнік Н. В. Ідеологічні та культурні особливості концепту «урядування»: досвід української, німецької і французької мов. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Сер. Публічне правління і адміністрування. 2021. Т. 32 (71), № 4. С. 31.

Петруня Ю.Є. Економічна політика держави: «суспільний вибір» в умовах глобалізації. Міжнародний Нобелівскький економічний форум. 2010. № 1(3) – Т.1 С. 263-270

Головатий М.Ф. Соціологія політики. К.:МАУП. 2003. 504 с.

Арістова І.В., Державна інформаційна політика:організаційно-правовий аспект: Харків, Університет внутрішніх справ, 2000. 368 с.

Пріщенко А. Невизначенність та ризик: взаємозвязок, взаємозалежність та дисбаланси при иприйнятті рішень. Науковий вісник Полісся. 2023. №2(27). С. 161-179.

Шегда А.В. Прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2011. Вип 26. С. 5–13.

Кабаченко Д.В. Прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику. Економічний вісник. 2017. № 2. С. 107–115

Давимука О., Каракуц А., Щедрін Ю. Повоєнне відновлення економіки України. К.: Центр прикладних досліджень. 2022. 39 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-11

Як цитувати

Скібіна, Т. І. (2024). НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ У НЕВИЗНАЧЕНИХ УМОВАХ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (2), 58-66. https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2024.2.8