ПРАВОВИЙ СТАТУС ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2024.2.10

Ключові слова:

адміністративно-правовий статус, внутрішньо переміщені особи, міжгалузеве управління, соціальна адаптація, соціальна інтеграція

Анотація

Встановлено, що триваюча військова агресія з боку Росії проти територіальної цілісності України призвела до серйозних процесів внутрішньої та зовнішньої міграції населення. Підкреслено, що проблематика здійснення дослідження механізмів публічного управління та адміністрування соціальною інтеграцією цієї категорії людей дуже актуальна. Метою статті визначено здійснення характеристики та соціальних гарантій правового статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні. Визначено, що за загальним правилом реалізація статусу внутрішньо переміщеної особи передбачає індивідуальний підхід до використання наданих соціальних гарантій, однак ряд гарантій надаються для членів сім’ї такої особи. З’ясовано, що правовий статус внутрішньо переміщених осіб встановлюється окремих спеціальним законодавчим актом. Так, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» встановлюється здійснення обліку такої категорії громадян у формі функціонування єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. Визначено, що порядок створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб визначається Кабінетом Міністрів України. Відповідальною за здійснення та ведення єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб є Національна соціальна сервісна служба України, яка є центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах соціального захисту, соціального обслуговування населення, волонтерської діяльності, з питань сім’ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, а також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну. Зроблено висновок, що підстави набуття правового статусу внутрішньо переміщеної особи визначаються у порядку ст. 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», де закріплено положення, що проживання особи на території, де виникли такі обставини, як збройний конфлікт, тимчасова окупація, повсюдні прояви насильства, порушення прав людини, надзвичайні ситуації природного чи техногенного характеру, є причиною для переміщення осіб, що відносяться до групи соціальних ризиків для людини та потребують додаткового піклування з боку держави.

Посилання

Конституція України. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text

Про зайнятість населення: Закон України від 5 липня 2012 року № 5067-VI. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text

Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України від 5 жовтня 2000 року № 2017-III. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14#Text

Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання та Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання: Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 №422. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/422-2004-%D0%BF

Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: Закон України від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#Text

Деякі питання Національної соціальної сервісної служби України: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2020 р. № 783. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/783-2020-п#Text

Про облік внутрішньо переміщених осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від від 1 жовтня 2014 р. № 509. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-п#Text

Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг: постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. №505. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/505-2014-%D0%BF

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-11

Як цитувати

Шевирталов, В. С. (2024). ПРАВОВИЙ СТАТУС ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (2), 73-78. https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2024.2.10