МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ЗАДАЧАХ ВОДНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.1.19

Ключові слова:

мінімізація, функція, оптимізація, диференціальні рівняння, гідродинаміка

Анотація

Різке зростання світових цін на енергоносії актуалізує завдання мінімізації витрат матеріалів, електроенергії та інших ресурсів у гідротехнічному будівництві, судноплавстві та суміжних галузях. Дослідження таких завдань має значний теоретичний та вагомий практичний інтерес. Потужними засобами розв’язання широкого кола інженерних задач з практичним змістом є математичний аналіз та диференціальні рівняння. Побудова математичної моделі процесу дає можливість застосування методів оптимізації. Вибираючи певним чином параметри управління, можна оптимізувати цільову функцію, яка залежить від цих параметрів. Формалізація практичної задачі дозволяє відкинути фактори, що не мають визначного впливу на процес. Завдяки цьому стає можливим скласти диференціальне рівняння для дослідження фізичного процесу. Доповнення задачі початковими умовами дає можливість отримати єдиний розв’язок. Зазначимо, що здебільшого отримані диференціальні рівняння є нелінійними та розв’язуються лише наближеними методами. У роботі розглянуто низку інженерних задач з практичним змістом. Зокрема, задача мінімізації поверхні каналу, що омивається; дослідження швидкості руху судна за певних умов; задача мінімізації витрат матеріалів у гідротехнічному будівництві та деякі інші задачі. Для їх розв’язання побудовано відповідні математичні моделі. Методами математичного аналізу функції однієї та декількох змінних, диференціальних рівнянь знайдено точні розв’язки цих задач. Вивчення таких задач веде до більш глибокого розуміння фізичних явищ та процесів і можливості розв’язання задач, що виникають в інженерії та суміжних галузях, зокрема, аеродинаміці, теорії гравітації та у інших областях науки і техніки.

Посилання

Клайн М. Математика. Поиск истины. Москва : Мир, 1988. 205 с.

Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов: в 2 т. Москва : Наука, 1985. Т. 1. 429 с.

Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов: в 2 т. Москва : Наука, 1985. Т. 2. 560 с.

Кирилов С.О., Кусік Л.І., Сиваш С.Б., Соколовська Г.В. Вища математика (частина 1) : підручник. Одеса : ФОП Кравченко Я.О., 2020. 175 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-04

Як цитувати

Сиваш, С., & Соколовська, Г. (2022). МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ЗАДАЧАХ ВОДНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (1), 175-180. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.1.19