Мета та завдання

Науковий журнал «Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки» практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. 

Метою наукового журналу «Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки» є оприлюднення результатів наукових досліджень в різних галузях технічних наук.

Ця мета визначає основні завдання:

- сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі технічних наук;

- активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики досліджень технічних наук;

- сприяти розширенню зв'язків Херсонського державного аграрно-економічного університету з науковими та освітніми спільнотами.