Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

ДЗЮНДЗЯ Оксана Валентинівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інженерії харчового виробництва, Херсонський державний аграрно-економічний університет
E-mail: dziundzia.tech@journals.ksauniv.ks.ua 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1996-7065
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200823212

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

АНТОНЕНКО Артем Васильович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, ПВНЗ «Київський університет культури»
E-mail: antonenko.tech@journals.ksauniv.ks.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9397-1209
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57207861964
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/21486098

БАЛИХІНА Ганна Андріївна, кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник відділення землеробства, меліорації та механізації апарату, Президія НААН
E-mail: balykhina.tech@journals.ksauniv.ks.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5571-3556
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200317191
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/21008246

БЕРЕЗОВСЬКИЙ Юрій Всеволодович, доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації, Херсонський національний технічний університет
E-mail: berezovskyi.tech@journals.ksauniv.ks.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9645-2743
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219057604
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/21015440

БРОВЕНКО Тетяна Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв
E-mail: brovenko.tech@journals.ksauniv.ks.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1552-2103 
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57207859545
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/22246346

ВОРОНЕНКО Марія Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики і комп’ютерних наук, Херсонський національний технічний університет
E-mail: voronenko.tech@journals.ksauniv.ks.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5392-5125
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200175137
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/43051456,
https://app.webofknowledge.com/author/record/35701023

ГОНЧАРЕНКО Андрій Вікторович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри підтримання льотної придатності повітряних суден, Національний авіаційний університет
E-mail: honcharenko.tech@journals.ksauniv.ks.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6846-9660
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56580450000
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/1938971

ГОПЕЄНКО Віктор, Dr.sc.ing., професор, проректор з наукової роботи, директор навчальної програми магістратури «Комп’ютерні системи», ISMA University of Applied Sciences, Рига, Латвія 
E-mail: hopeienko.tech@journals.ksauniv.ks.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7783-4519
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55038229400
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/34749341,
https://app.webofknowledge.com/author/record/35095660, https://app.webofknowledge.com/author/record/5796780

ГОРАЛЬЧУК Андрій Богданович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри харчових технологій в ресторанній індустрії, Харківський державний університет харчування та торгівлі
E-mail: horalchuk.tech@journals.ksauniv.ks.ua
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2442-7642
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192819005
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/27882127,
https://app.webofknowledge.com/author/record/41669380

ДИМОВА Ганна Олегівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій, Херсонський державний аграрно-економічний університет
E-mail: dymova.humanitas@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5294-1756

КОВАЛЕНКО Олена Олександрівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри біоінженерії і води, Одеська національна академія харчових технологій
E-mail: kovalenko.tech@journals.ksauniv.ks.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8009-1103
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218249239,
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/35265057,
https://app.webofknowledge.com/author/record/27880171

КОВАЛЬЧУК Павло Іванович, доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник, Інститут водних проблем і меліорації НААН
E-mail: kovalchuk.tech@journals.ksauniv.ks.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1424-6995
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200316926
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/13481838

КУЗЬМИЧ Людмила Володимирівна, доктор технічних наук, доцент, головний науковий співробітник, Інститут водних проблем і меліорації НААН
E-mail: kuzmych.tech@journals.ksauniv.ks.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0727-0508
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192956583
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/9385423

КУЗЬМІНА Тетяна Олегівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації, Херсонський національний технічний університет
E-mail: kuzmina.tech@journals.ksauniv.ks.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6113-1923
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217134398

ЛОБОДА Олена Миколаївна, кандитат технічних наук, доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій, Херсонський державний аграрно-економічний університет
E-mail: loboda.humanitas@journals.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9826-9443

МАРАСАНОВ Володимир Васильович, доктор технічних наук, професор, член спеціалізованої Вченої ради ДФ 67.052.003, Херсонський національний технічний університет
E-mail: marasanov.tech@journals.ksauniv.ks.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9291-4472
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194176077
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/42925242

МАТЯШ Тетяна Віталіївна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу інформаційних технологій та маркетингу інновацій, Інститут водних проблем і меліорації НААН
E-mail: matiash.tech@journals.ksauniv.ks.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1225-086X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211453989
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/41144336

ОТРОШ Юрій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, начальник кафедри пожежної профілактики в населених пунктах факультету пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України
E-mail: otrosh.tech@journals.ksauniv.ks.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0698-2888
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204393751
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/40359893

ПНЕВМАТІКОС Ніколас, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри будівництва, Університет Західної Аттики, Афіни, Греція
E-mail: pnevmatikos.tech@journals.ksauniv.ks.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1041-1834
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506682821
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/2881864

РОМАНЕНКО Роман Петрович, кандидат технічних наук, доцент кафедри інженерно-технічних дисциплін, Київський національний торговельно-екномічний університет
E-mail: romanenko.tech@journals.ksauniv.ks.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3090-9250
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219712231

СТЕПАНЧИКОВ Дмитро Михайлович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри енергетики, електротехніки і фізики, Херсонський національний технічний університет
E-mail: stepanchykov.tech@journals.ksauniv.ks.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5027-2213
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=33768140200
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/11455464
https://app.webofknowledge.com/author/record/41842808

СУРЬЯНІНОВ Микола Георгійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри будівельної механіки, Одеська державна академія будівництва та архітектури
E-mail: surianinov.tech@journals.ksauniv.ks.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2592-5221
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201724037
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/27971133

ТКАЧЕНКО Оксана Борисівна, доктор технічних наук, доцент, професор, завідувачка кафедри технології вина та сенсорного аналізу, Одеська національна академія харчових технологій
E-mail: tkachenko.tech@journals.ksauniv.ks.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6969-6446
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190437042
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/41511418,
https://app.webofknowledge.com/author/record/43615810

ТУРЧЕНЮК Василь Олександрович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри водної інженерії та водних технологій, Національний університет водного господарства та природокористування 
E-mail: turcheniuk.tech@journals.ksauniv.ks.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1938-0344
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57207773167
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/35149643