МОДИФІКАЦИЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СХЕМИ П’ЄЗОРЕЗОНАТОРА НА ОСНОВІ МОДЕЛІ BUTTERWORTH – VAN DYKE

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.3.2

Ключові слова:

кварцовий резонатор, товщинно-зсувні коливання, п’єзоелемент, AT-зріз кварцу, еквівалентна електрична схема

Анотація

У статті досліджуються методики визначення параметрів еквівалентної електричної схеми (ЕЕС) п’єзоелектричних резонаторів і перетворювачів на основі моделей Butterworth – Van Dyke (BVD) і Sherrita. Отримано аналітичні вирази для оцінки відносної похибки розрахунку резонансної частоти коливань п’єзоелемента, виходячи з параметрів ЕЕС для моделей BVD і Sherrita, для різних випадків граничних умов (ГУ), а саме нульових ГУ і ГУ з однобічним масонавантаженням і міжелектродним проміжком. Представлено результати чисельного аналізу визначення відносної похибки резонансної частоти, виходячи з параметрів ЕЕС для моделей BVD і Sherrita, побудовано графіки частотних характеристик для випадку АТ зрізу кварцу на резонансну частоту fs = 10 Мгц. Ці результати і графіки показують, що найбільш поширені методики, що засновані на моделі BVD, мають значну абсолютну і відносну похибки визначення резонансної частоти fs. Встановлено, що методика, заснована на моделі Sherrita, має нульову відносну погрішність визначення резонансної частоти, виходячи з ЕЕС. Крім цього, ця методика може бути застосована і для визначення ЕЕС п’єзорезонаторів з ненульовими граничними умовами, при цьому виключається поява вище вказаних похибок. Запропоновано модифікацію методики визначення параметрів ЕЕС на основі моделі BVD, в якій усунені вище приведені недоліки, тобто отримано подальший розвиток моделі BVD. Отримано аналітичні вирази для розрахунку параметрів ЕЕС модифікованої методики, які, на відміну від існуючих методик, враховують залежність Ln і C0 від гармонік n. Модифікована методика визначення параметрів ЕЕС може бути використана при моделюванні і проектуванні нових резонаторів, фільтрів, датчиків в пристроях контролю зв’язку, контрольно-вимірювальних приладах та в інших п’єзорезонансних коливальних системах.

Посилання

Tiersten H.F. Linear Piezoelectric Plate Vibrations: Elements of the Linear Theory of Piezoelectricity and the Vibrations of Piezoelectric Plates. Springer US. 1995. 212 р.

Yang J. Analysis of Piezoelectric Devices. World Scientific. 2006. 520 р.

Зеленка И. Пьезоэлектрические резонаторы на объемных и поверхностных акустических волнах: Материалы, технология, конструкция, применение: Пер. с чеш. 1990. 594 с.

Mindlin R.D. High frequency vibrations of piezoelectric crystal plates. Int. J. Solids Structures. 1972. Vol. 8. P. 895–906.

Huijing H. Thickness-shear vibration of a rectangular quartz plate with partial electrodes. Acta Mechanica Solida Sinica. 2013. Vol. 26. N. 2. P. 121–128.

Wang J. Resonant frequency function of thickness-shear vibrations of rectangular crystal plates. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency control. 2011. Vol. 58. N. 5. P. 1102–1107.

Liu N. Effects of a Mass Layer With Gradually Varying Thickness on a Quartz Crystal Microbalance. IEE Sensors journal. 2011. Vol.11. N. 8. P. 1635–1639.

Партон В.З., Кудрявцев Б.А. Электромагнитоупругость пьезоэлектрических и электропроводных тел. М.: Наука. 1988. 472 с.

Васильчук Д.П., Семенець Д.А., Романуша В.О., Кобилянський Б.Б., Нефьодова І.В. Математична модель п’єзорезонансної коливальної системи на основі матрично-операторного метода. Електромеханічні і енергозберігаючі системи. 2019. Вип. 2/2019 (46). С. 25–32.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-29

Як цитувати

Васильчук, Д. П., Залужна, Г. В., & Романуша, В. О. (2022). МОДИФІКАЦИЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СХЕМИ П’ЄЗОРЕЗОНАТОРА НА ОСНОВІ МОДЕЛІ BUTTERWORTH – VAN DYKE. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (3), 16-26. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.3.2

Номер

Розділ

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ