ПРАВИЛА РОЗРОБКИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ДВОРІВНЕВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.3.9

Ключові слова:

планування діяльності, дворівневі підприємства, процес прийняття рішень, інформаційне забезпечення

Анотація

Розглянуто задачу створення правил розробки та застосування інформаційного забезпечення процесу прийняття рішень для дворівневих переробних підприємств з полікритеріальним оцінюванням рішень, що приймаються. Об’єктом дослідження є процеси прийняття рішень при поліальтернативному плануванні діяльності. Метою виконання дослідження є підвищення ефективності планування виробничої діяльності дворівневих підприємств за рахунок інформаційного забезпечення процесу визначення оптимальних планових завдань. Запропоновано правила розробки та застосування інформаційного забезпечення процесу прийняття рішень для дворівневих переробних підприємств, які дозволяють автоматизувати процес прийняття менеджерами обох рівнів полікритеріальних і поліальтернативних рішень при оптимальному плануванні сезонної виробничої діяльності та підтримують адаптацію параметрів математичних моделей розрахунку показників діяльності до мінливих умов сезону. Запропоновано функціональні IDEF0-діаграми підсистеми стратегічного, тактичного та оперативного планування, які забезпечують можливість визначати параметри моделей згідно статистичному матеріалу підприємства. Розроблене інформаційне забезпечення було досліджено програмно при рішенні завдань оптимального планування обсягів випуску укрупнених видів продукції та оперативного планування обсягів випуску продукції при порушеннях планових завдань. Зіставлення оптимальних рекомендацій з фактичними даними показало, що функціонування інформаційного забезпечення дозволить зменшити витрати виробництва та скоротити в кілька разів витрати часу на складання виробничої програми підрозділів. Реалізація інформаційного забезпечення у вигляді інструментарію менеджерів планово-виробничих служб дозволить підвищити рентабельність дворівневого підприємства в умовах обмеження обігових коштів.

Посилання

Ge X., Yang F., Han Q. (2017). Distributed networked control systems: A brief overview. Information Sciences, 380, 117-131. URL: https://doi.org/ 10.1016/j.ins.2015.07.047.

Прокопенко Т.А., Ладанюк А.П. Информационная модель управления технологическими комплексами непрерывного типа в классе организационно-технических систем. Проблемы управления и информатики, 2014. №5. с. 64-70.

Wang H. et al. Adaptive fuzzy decentralized control for a class of strong interconnected nonlinear systems with un-modeled dynamics. IEEE Transactions on Fuzzy Systems. 2017. Volume: PP, Issue: 99.

Marttunen M., Lienert J., Belton V. Structuring problems for Multi-Criteria Decision Analysis in practice: A literature review of method combinations. European Journal of Operational Research. 2017. Т. 263. Vol. 1. P. 1-17. URL: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2017.04.041.

Чикунов П.О., Криводубський О.О. Метод побудови інформаційної технології системи підтримки прийняття рішень для багаторівневих підприємств з сезонною діяльністю. Системний аналіз, управління та інформаційні технології. Х. : НТУ «ХПІ», 2014. № 61 (1103). c. 42-54.

Simani S., Fantuzzi C., Patton R.J. Model-based fault diagnosis in dynamic systems using identification techniques. Springer Science & Business Media, 2013. 282 p.

Прокопенко Т.О. Методологічні основи управління технологічними комплексами в умовах невизначеності. Технологический аудит и резервы производства. 2013. №. 6 (4). c. 27-29.

Nikishenko A., Boyko E., Obzherin Y. Automated decision-making system based on genetic algorithm in managing maintenance process // MATEC Web of Conferences. EDP Sciences, 2017. V. 129, 03010. URL: https://doi.org/10.1051/matecconf/201712903010.

Buede D. M., Miller W. D. The engineering design of systems: models and methods. John Wiley & Sons, 2016.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-29

Як цитувати

Чикунов, П. О., & Берестовий, А. М. (2022). ПРАВИЛА РОЗРОБКИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ДВОРІВНЕВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (3), 79-87. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.3.9

Номер

Розділ

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ