АКРЕДИТАЦІЯ ВИПРОБУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ В СФЕРІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.4.3

Ключові слова:

акредитація, засоби вимірювальної техніки,випробувальне обладнання, метрологічне забезпечення.

Анотація

На сьогоднішній день управлінці вимушені враховувати багато різноманітних факторів при прийнятті рішень. Тому виникає потреба у визначенні особливостей моделі управління діяльністю випробувальних лабораторій (далі ВЛ) в системі розроблення, виготовлення та модернізації продукції в сфері науково-технічної діяльності, що базується на об’єднанні управлінських, економічних та технологічних процесах. До наукових досліджень і розробок відносять фундаментальні, прикладні наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки. В своїй роботі ВЛ повинні керуватись стандартами міжнародного та національного формату. Це передбачає широке використання інформаційних технологій: комп’ютерних- систем, електронних записів і видання електронних результатів. Це основний фактор достовірності, точності та надійності результатів, які видає лабораторія . Крім цього, випробувальні інститути впорядковують роботу ВЛ та приводять до єдиної системи стандартів, що забезпечує визнання їх вимірювань усіма учасниками ринку. Тому в Україні проводиться акредитація ВЛ. Адже акредитована лабораторія це компетентний орган і висновки видані нею достовірні та надійні. У статті розглянуто організаційну структуру ВЛ та фактори, що стосуються управління її діяльністю. До цих факторів відноситься структура та зміст вимог, що висуваються при акредитації, в тому числі вимог до метрологічного забезпечення випробувань. Стверджено, що головним чинником ВЛ, що засвідчує про її компетентність, є достовірність результатів. Забезпечення цієї вимоги передбачає створення системи управління діяльністю, що регулює всі процеси. Визначено, що до системи управління діяльністю ВЛ відносяться процеси діяльності, що пов’язані з менеджментом, економікою та технологічним процесом, тобто випробуваннями.

Посилання

ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 Загальні вимоги до компетентності випробувальних лабораторій.

ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів.

ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги.

Документування системи управління якістю. URL:https://studfile.net/preview/ 5433265/page:5/

ДСТУ ISO/TR 10013:2003 Настанови з розробляння системи управління якістю.

ДСТУ ISO 45001:2019 Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування

ГОСТ 24555-81 Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения.

Мотало В.П. Аналіз методик верифікації та калібрування засобів вимірювальної техніки. Вимірювальна техніка та метрологія. 2019. Том 80, вип. 1. С. 51–66.

ДСТУ ISO 10012:2005 Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання. 10. ДСТУ STANAG 4107:2018 Вимоги НАТО щодо проектування, розроблення та виготовлення

«Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація». URL: https://www.yakaboo.ua/metrologija-standartizacija-sertifikacija-ta-akreditacija.html

ДСТУ 3412-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації.

Закон України: Про метрологію та метрологічну діяльність «Про забезпечення єдності вимірювань».

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-10

Як цитувати

Топчій, Н. В. (2022). АКРЕДИТАЦІЯ ВИПРОБУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ В СФЕРІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (4), 20-27. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.4.3

Номер

Розділ

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ