УТОЧНЕННЯ МІКРОСТРУКТУРНИХ ПАРАМЕТРІВ КРИСТАЛІЧНОЇ СТРУКТУРИ СПОЛУКИ BA2MOO5

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.2.7

Ключові слова:

кристалічна структура, метод Рітвельда, сполука Ba2MoO5

Анотація

Молібдати барію мають широкий спектр застосування: в ядерній енергетиці, фотолюмінесцентних пристроях, твердотільних лазерах, фотокаталізаторах, зондуванні газу. Застосовуються в мікрохвильових та термоелектричних пристроях. До цього ряду сполук належить і Ba2MoO5. Із літератури відомо декілька методів її отримання. Ba2MoO5 отримують за реакціями: BaMoO4+BaCO3→Ba2MoO5+CO2, BaMoO4+Ba3MoO6→2Ba2MoO5 Також дану хімічну речовину можна отримати в результаті реакції BaMoO4 з Mo i BaO2 Утворювалися Ba2MoO5 і Mo, BaMoO4 які не прореагували. Відповідно до діаграми стану BaO-MoO3 вона межує з Ba3Mo7O24 та BaMoO4. Має температуру плавлення 1280 °С за евтектикою, і 1370 °С з розплаву. Присутність Ba2MoO5 визначалась в результаті рентгенівського фазового аналізу за допомогою бази даних порошкових дифрактограм з геометрією зйомки Брег-Брентано, PDF-2. Спектр сполуки міститься в картці 025-0011. Синтез сполуки, дифракційний спектр якої міститься в картці 025-0011, бази даних PDF-2 (ICDD) за 2009 рік відбувався в результаті реакції BaCO3 і MoO3, взятих в молярному співвідношені 2:1, розміщених в золотому тиглі і нагрітих до 9000С та витри- маних протягом 4 діб на повітрі. З аналізу літературних джерел слідує, що Ba2MoO5 кристалізується в орторомбічній сингонії, має просторову групу симетрії Pnma, періоди решітки а=7,4097А0, b=5,7603А0, c=11,3906А0 і належить до типу структури K2VO2F3. Використовуючи зазначені відомості про кристалічну структуру досліджуваної сполуки було проведено уточнення мікроструктурних параметрів за спектром розміщеним в картці 025-0011 бази даних PDF-2 (ICDD) за 2009 рік. Уточнені значення періодів решітки: a=7,408471A0, b=5,734523A0, c=11,469570A0, просторова група симетрії Pnma. Мікроструктурні параметри: Ba(1) 4c x/a=0,178307; y/b=0,250000; z/c=0,416387; коефіцієнт заповнення позицій s.o.f.=1; Ba(2) 4c x/a=0,482515; y/b=0,250000; z/c=0,715824; s.o.f.=1; Mo(1) 4c x/a= 0,1585(9); y/b=0,250000; z/c= 0,0671(5); s.o.f.=1; O(1) 4a x/a= 0; y/b=0; z/c= 0; s.o.f.=1; O(2) 4c x/a=0,731075; y/b=0,250000; z/c=-0,001550; s.o.f.=1; O(3) 4c x/a=0,336331; y/b=0,250000; z/c=0,904934; s.o.f.=1; O(4) 8d x/a=0,267908; y/b=0,134197; z/c=0,053091; s.o.f.=1.

Посилання

Smith A.L., Rutten, L., Epifano M., Konings R.J.M., Colineau E., Griveau J.-C., Gu´eneau C., Dupin N. Experimental studies and thermodynamic assessment of the Ba-Mo-O system by the CALPHAD method. Journal of the European Ceramic Society. 2021. Vol.41. P. 3664–3686. https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2021.01.010

Шевченко Н.Н., Лыкова Л.Н., Ковба Л.М. О вольфраматах и молибдатах щелочноземельных металлов. Журнал неорганической химии. 1974. Том 19. № 4. С. 971–975.

Векслер С.Ф., Жуковский В. М. Синтез молибдатов бария Ва2МоО5 и Ва3МоО6. Журнал неорганической химии. 1974. Том 19. № 12. С. 3224–3228.

Ropp R.C. Chapter 10 – Group 6 (Cr, Mo and W) Alkaline Earth Compounds. Encyclopedia of the Alkaline Earth Compounds. Elsevier. 2013. P. 836. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-444-59550-8.00010-7

Bacon P.E. Searching for new niobium oxide based superconductors: an abstract of the thesis of the degree of Master of Science in Chemistry: Oregon State University. Oregon. 1995. 100 p.

Xing С., Li J., Wang J., Chen H., Qiao H., Yin X., Wang Q., Qi Z., Shi F. Internal relations between crystal structures and intrinsic properties of nonstoichiometric Ba1+xMoO4 ceramics. Inorganic Chemistry. 2018. Vol. 57. № 12. P. 7121–7128. https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.8b00841

McMurdie H.F., Morris M.C., Evans E.H., Paretzkin B., de Groot J.H., Hubbard C.R., Carmel S.J. Section 12-Data for 57 Substances. Standard X-ray Diffraction Powder Pattern: monograph/ R.W. Roberts. Washington, 1975. P. 10–11.

Ryan R.R., Mastin S.H., Reisfeld M. J. The crystal structure of K2VO2F3, a nonlinear dioxovanadium (V) group. Acta Crystallographica Section B Structural Crystallography and Crystal Chemistry. 1971. Vol. 27. P. 1270–1274. https://doi.org/10.1107/S0567740871003844

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-11

Як цитувати

Заводянний, В. В. (2023). УТОЧНЕННЯ МІКРОСТРУКТУРНИХ ПАРАМЕТРІВ КРИСТАЛІЧНОЇ СТРУКТУРИ СПОЛУКИ BA2MOO5. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (2), 63-67. https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.2.7

Номер

Розділ

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ