ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ IT-ПРОЄКТАМИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМПЛЕКСНОЇ МЕТОДИКИ РОЗПОДІЛУ ВИКОНАВЦІВ НА РОБОТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.2.11

Ключові слова:

управління IT-проєктами, багатокритеріальна оптимізація, задача про призначення, розробка програмного забезпечення, команда, календарний план

Анотація

Управління проєктами – це застосування знань, навичок, інструментів та методів аналізу виконання проєктів для задоволення їх ключових потреб р. Таке управління проєктом базується на системному підході, який реалізує команда проєкту. В ІТ-сфері проєкт має ознаки тимчасовості та унікальності. Проєкт тимчасовий, бо має визначений початок і обмеження за часом реалізації, що визначають його обсяг та ресурси. Проєкт унікальний, бо являє собою певний набір операцій, призначених для досягнення сингулярної мети. Тому команда проєкту повинна включати людей, які забезпечать оптимальне виконання зазначених операцій з точки зору часу та фінансових коштів з фокусуванням на досягнення бізнес-мети проєкту. В статті розглядаються основні фактори формування команди ІТ-проєкту, включаючи відповідність знань працівника вимогам завдання, завантаженість робітника за визначений період часу, час та вартість виконання певного завдання. Були розглянуті математичні методи та моделі, що дозволяють здійснювати ефективний вибір альтернатив у прийнятті рішень. Зокрема серед таких методів було розглянуто багатокритеріальну задачу про призначення на базі експертного метода оцінювання професійних навичок потенційних членів команди розробників. Специфіка даної методики передбачає порівняння працівників однієї або схожих за змістом професій між собою. Порівняння проводиться по одному або декільком параметрам оцінки компетенцій працівників. Ці параметри обираються в залежності від конкретного змісту завдання, яке працівник повинен виконати, оскільки різні види робіт висувають різні, а іноді – діаметрально протилежні вимоги до виконавців. Практична цінність такої методики полягає у наданні менеджерам можливості спрощеного процесу управління проєктом, коли розподіл виконавців на роботи розглядається як багатокритеріальна задача призначення, що може бути розширена за рахунок формування календарного плану завдань та перерозподілу робочого навантаження. Календарний план проекту відображає основні зобов’язання щодо змісту, строків та основних етапів реалізації проекту та стає обов’язковим після підписання контрактів з замовниками.

Посилання

Mark A. Langley Success in Disruptive Times. Pulse of the profession, Project Management Institute, 2018. 36 p.

Дяків О.П., Островерхов В.М. Управління персоналом : навчально-методичний посібник. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 288 с.

Ус С. А., Коряшкіна Л.С. Моделі й методи прийняття рішень. Дніпропетровськ : НГУ, 2014. 300 с.

Левин С.В., Петрик А.А. Теоретико-игровой подход к решению многокритериальной задачи о назначениях. Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии : сб. науч. тр. М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т» . Харьков, 2011. Вып. 50. С. 103 –110.

Cкворчевський О.Є. Багатокритеріальна оптимізація процесів підбору та розміщення персоналу на підприємстві. Вісник НТУ «ХПІ». 2016. № 47 (1219). С. 41–45.

Лотов А. В., Поспелова И.И. Многокритериальные задачи принятия решений: учеб. пособие. Москва : МАКС Пресс, 2008. 197 с.

Бартіш М. Я., Дудзяний І. М. Дослідження операцій. Частина 1. Лінійні моделі : підручник. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 168 с.

Грабовецький Б. Є. Методи експертних оцінок: теорія, методологія, напрямки використання : монографія. Вінниця : ВНТУ, 2010. 171 с.

Єгорченков О. В., Єгорченкова Н.Ю., Катаєва Є.Ю. Азбука управління проєктами. Планування : навч. посіб. Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2017. 117 с.

Математичні методи дослідження операцій: підручник / Є. А. Лавров та ін. Суми : Сумський державний університет, 2017. 212 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-11

Як цитувати

Нечволода, Л. В., & Шевченко, Н. Ю. (2023). ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ IT-ПРОЄКТАМИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМПЛЕКСНОЇ МЕТОДИКИ РОЗПОДІЛУ ВИКОНАВЦІВ НА РОБОТИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (2), 98-105. https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.2.11

Номер

Розділ

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ