ПРИСТРІЙ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ВОДНО-ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ ҐРУНТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.2.26

Ключові слова:

грунт, кореневий шар, водно-тепловий режим, , сільськогосподарські культури, температурний градієнт, зрошувач-нагрівач

Анотація

В роботі наведені результати досліджень щодо можливості компенсації нестачі тепла у ґрунті за рахунок примусової його подачі у розрахунковий шар ґрунту і забезпечення необхідного водно-теплового режиму для створення комфортних умов вегетації сільськогосподарських рослин. Проаналізовані відомі у гідротехнічній практиці результати досліджень, що спрямовані на вирішення задачі створення необхідного водно-теплового режиму ґрунту для умов степової зони України. Доведено, що для умов досліджуваної території Причорноморської низини водний та тепловий режими грунтів є взаємопов’язаними, особливо у кореневмісному шарі. Для розробки ідеї комплексного регулювання водно-теплового режиму грунтів було виконане теоретичне обґрунтування технічних рішень, в якому розглядається рух води у системі ґрунт – рослина – атмосфера. Встановлено, що виникнення потоку вологи при накладенні температурного градієнту показує, що достатньо порівняно невеликої різниці температур, щоб викликати рух води у ґрунті, особливо у обмеженому просторі. Тому створення підвищеного перепаду температур по глибині ґрунтового профілю дозволяє прискорити забезпечення необхідного водно-теплового режиму. В результаті досліджень розроблений пристрій, який може бути використаний для зрошення сільськогосподарських культур та захисту ґрунту від промерзання. Розглянуто конструкцію пристрою для регулювання водно-теплового режиму ґрунтів, який отримав назву зрошувач-нагрівач за деклараційним патентом України № 20031211944 одного з авторів. Використання запропонованого пристрою дозволяє знизити затрати при зрошенні сільськогосподарських культур, за рахунок 60 % економії поливної води та значно скоротити експлуатаційні витрати.

Посилання

Воропай Г.В., Яцик М.В., Мозоль Н.В. та ін. Особливості формування водно-теплового режиму осушуваних ґрунтів в умовах змін клімату. Вісник аграрної науки. 2020. № 1 (802). С. 68–74.

Кузьмич Л.В., Коваль С.І. Аналіз природно-кліматичних та антропогенних чинників, що впливають на екологічну безпеку осушуваних торфових ґрунтів. Науковий вісник. 2009, Вип. 19. С. 214–218.

Лозовіцький П.С. Меліорація ґрунтів та оптимізація ґрунтових процесів : підручник. 2014. 528 с.

Ладичук Д.О., Сафонова О.П. Критерії оцінки родючості агроландшафтів півдня України в сучасних умовах землекористування. Вісник Харківського національного аграрного університету. 2004. № 1. С. 147–151.

Теплові властивості грунтів. URL: http://www.geograf.com.ua/ gruntoznavstvo/1008-teplovi-vlastivosti-gruntiv

Jin C.X., Sands G.R., Kandel H.J. et al. Influence of Subsurface Drainage on Soil Temperature in a Cold Climate. J. of Irrigation and Drainage Engineering. February. 2008. V. 134. Р. 83–88.

Смага І.С., Черлiнка В.Р., Дмитрук Ю.М. Землеробство. Фактори життя рослин і родючість ґрунту : навч. посібник. Чернівці, 2022. 128 с.

Врублевська О.О., Катеруша Г.П. Кліматологія: Конспект лекцій. Одеса, 2011. 140 с.

Рижук С.М., Кочик Г.М., Мельничук А.О. та ін. Стратегічне управління продуктивністю агроценозів у системі осушуваного землеробства. Вісник аграрної науки. 2022. № 7 (832). С. 62–74.

Школьний Є.П. Фізика атмосфери: Підручник. Одеса, 2005. 507 с.

Philip G.R., de Vries D.A. Moisture movement in porous materials under temperature gradients. Amer. Geophys. Union Transactions. 1957. V. 38. Р. 222–232.

Деклараційний патент на винахід 72710 А, Україна, МКІ. Зрошувач-нагрівач. / Д.О. Ладичук, О.І. Булигін. № 20031211944. Заявл. 19.12.2003 ; Опубл. 15.03.2005, Бюл. № 3. 2с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-11

Як цитувати

Ладичук, Д. О., & Ладичук, В. Д. (2023). ПРИСТРІЙ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ВОДНО-ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ ҐРУНТІВ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (2), 239-244. https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.2.26

Номер

Розділ

ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО, ВОДНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ