ЗАСТОСУВАННЯ ЗАЛІЗОВМІСНИХ КОАГУЛЯНТІВ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ РІЧКОВОЇ ВОДИ У ХОЛОДНУ ПОРУ РОКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.4.25

Ключові слова:

коагуляційне очищення, питна вода, ефект очищення, залізовмісні коагулянти

Анотація

Класична технологія очищення річкової води ґрунтується на використанні у якості коагулянту сульфату алюмінію. Проте, в результаті підвищення вимог до вмісту залишкового алюмінію у питній воді, виникає питання про заміну алюмовмісних коагулянтів на більш безпечні. Особливо це актуально для холодної пори року, коли різко підвищується гідратація золю гідроксиду алюмінію і підвищується вміст залишкового алюмінію у питній воді. Метою даної роботи стало дослідження застосування для очищення річкової води у холодну пору року кількох варіантів залізовмісних коагулянтів, а також їх комбінування. Аналізуючи одержані результати досліджень очищення води хлоридом заліза (III) FeCl3, за t води +5°C, можна зробити висновки, що найменші значення каламутності і кольоровості досягаються за дозування коагулянту FeCl3 35 мг/дм³ и складають 50 мг/дм³ і 1,0 º ПКШ відповідно. Таким чином, очищена вода за каламутністю не відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10, а от кольоровість в межах нормативних значень. Експериментальні дослідження показали, що коагулянт хлорид заліза ефективно знебарвлює річкову воду в умовах низьких температур. Очищення води сульфатом заліза (ІІІ) Fe2(SO4)3 за t води +6°C показало, що найменші значення каламутності досягаються при витраті реагенту Fe2(SO4)3 35 мг/дм³ – каламутність при цьому складає 37,5 мг/дм³, що краще, ніж з FeCl3, але суттєво перевищує норму. Мінімальні ж значення кольоровості фіксуються за витрати Fe2(SO4)3 25 мг/дм³ і складають 12º ПКШ, що повністю задовольняє вимогам до питної води. Розрахований ефект коагуляційного очищення води сульфатом заліза (ІІІ) ілюструє кращий результат прояснення води, ніж для хлориду заліза. Ефективність очищення холодної води змішаним коагулянтом Fe2(SO4)3+FeCl3 значно вища, ніж при роботі з кожним з цих коагулянтів окремо. Найменші показники каламутності і кольоровості спостерігалися при кількості використаного коагулянту 25 мг/дм³ та складали: каламутність – 1,08 мг/дм³, кольоровість – 1,85º ПКШ. Виникає синергічний ефект – підсилюються властивості кожного. Окремо хлорид заліза (ІІІ) має кращі знебарвлюючі властивості, а сульфат заліза (ІІІ) ефективніше прояснює воду. Сумісна ж їх дія проявляється в якісному очищенні за обома показниками.

Посилання

Реалії cьогодення та перспективи майбутнього підготовки питної та технологічної води / А. А. Долінський, О. М. Ободович, Н. А. Гусятинська, В. В. Си- доренко. Наукові праці НУХТ. 2018. Том 23, № 2. С. 247–255. http://sw.nuft.edu.ua/Archiv/2018/swnuft_24_2.pdf.

Запольский А. К. Физико-химическая теория коагуляционной очистки воды : монография. Житомир : ЖНАЭУ, 2013. 71 c.

Шкавро З. М., Антонюк, Н. Г. Теорія і практика використання коагулянтів у технології водоочищення. Наукові записки. 2014. Т. 157. С. 65–78.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN-=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=

ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=NaUKMAchem_2014_157_13.

Душкин С.С., Благодарная Г.И. Разработка научных основ ресурсосберегающих технологий подготовки экологически чистой питьевой воды : монография. Харьков : ХНАГХ, 2009. 95 с.

Запольський А.К. Очистка воды коагулированием : монографія. Каменец-Подольський : ЧП «Медоборы-2006», 2011. 296 с.

Эффективность использования смешанных реагентов на основе солей алюминия и железа для очистки воды / А. В. Мамченко, Н.Г. Герасименко, И.И. Дешко, Т.А. Пахарь. Химия и технология воды. 2006. T. 6, № 6. С. 582–592.

Гусятинська Н. А., Деменюк О. М., Шульга С. А. Ефективність застосування поліоксихлориду алюмінію для очищення питної води. Наукові праці НУХТ. 2022. Том 28, № 6. С. 125–136.

ДСанПіН 2.2.4-171-10. Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». 2010. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-09

Як цитувати

Деменюк, О. М., Шульга, С. А., & Бабич, І. М. (2023). ЗАСТОСУВАННЯ ЗАЛІЗОВМІСНИХ КОАГУЛЯНТІВ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ РІЧКОВОЇ ВОДИ У ХОЛОДНУ ПОРУ РОКУ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (4), 200-207. https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.4.25

Номер

Розділ

ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО, ВОДНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ