ПРОГНОЗ ГІДРОДИНАМІЧНОГО ТА ГІДРОГЕОХІМІЧНОГО РЕЖИМІВ ПІДЗЕМНИХ ВОД В УМОВАХ ПРОЕКТОВАНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ХВОСТОСХОВИЩА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.4.26

Ключові слова:

Іршанський ГЗК, хвостосховище, огороджувальні споруди, гідродинамічний режим, геофільтраційні процеси, геоміграційні процеси

Анотація

Дослідження виконані в зв’язку з оцінкою умов проектованого будівництва хвостового господарства Іршанського ГЗК та його впливу на гідродинамічний і гідрогеохімічний режими водоносних горизонтів на прилеглій території. Об’єкт досліджень – геофільтраційні та геоміграційні процеси в ґрунтовому масиві та огороджувальних спорудах на ділянці проектованого будівництва хвостосховища Іршанського ГЗК. Мета роботи – прогнозна оцінка змін гідродинамічного і гідрогеохімічного режимів ділянки будівництва хвостосховища в умовах його експлуатації. В роботі виконано аналіз і узагальнення даних про геолого-гідрогеологічні та геолого-технічні умови досліджуваної території та ділянки хвостосховища Іршанського ГЗК, розроблено чисельні геофільтраційну та геоміграційну моделі території з використанням програмного забезпечення Modflow. Виконано прогнозну оцінку змін гідродинамічного та гідрогеохімічного режимів на ділянці огороджувальних споруд хвостосховища в умовах його експлуатації. Прогнозна оцінка змін гідродинамічного режиму в умовах проектованого будівництва та подальшої експлуатації хвостосховища із заповненням його до відмітки 190,0 м при висоті огороджувальних дамб 10,5 м свідчить про очікуваний суттєвий, до 2,0 м і більше, підйом рівнів підземних вод безпосередньо навколо хвостосховища, і, як наслідок, підтоплення і затоплення прилеглих до хвостосховища територій на відстані від 500 до 1000 м. Очікувані зміни в гідрогеохімічному стані прилеглої території характеризуються розвитком ореолів підземних вод з підвищеними мінералізацією і вмістом сульфат-іону 2− SO4 k x y k h x xx    ∂ ∂ +      ∂ ∂ ∂ ∂ ( )    ∂ ∂ = ∂ ∂ ij i k D t x C θ θ , з просуванням їх контурів в напрямку річкової мережі переважно в межах тріщинуватої зони кристалічних порід. При цьому сукупний вміст розчинених речовин і сульфат-іону на контурі річок Добринка, Тростяниця та правого притоку річки Ріхта в абсолютному вираженні не перевищують значень 500,0 і 300,0 мг/л відповідно.

Посилання

Тарабарова С.Б., Станкевич В.В., Забруднення води підземних водоносних горзонтів при експлуатації хвостосховищ гірничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу. Гігієна населених місць. 2018. № 68. С. 70–75.

Загриценко А.М. Формування природно-техногенного режиму підземних вод в зоні впливу розробки родовища вапняків. Екологічні науки. 2019. № 1 (24). Т. 1. С. 98–103.

Садовенко І.О., Загриценко А.М., Деревягіна Н.І. Обґрунтування варіантів екологічного захисту шахтного поля в умовах відновлення рівнів підземних вод. Збірник наукових праць НГУ. 2020. № 62–06. С. 65–76.

McDonald M.G. and Harbaugh A.W. A modular three-dimensional finitedifference ground-water flow model: U.S. Geological Survey Open-File Report. 1984. 83–875. 528 p.

Рудаков Д.В. Моделювання в гідрогеології [Текст]: навч. посібник. Національний гірничий університет. 2011. 88 с.

Sherstuk Y., Perkova T. & Demchenko U., Three-dimensional model creation of ground water seepage in mining zones (Kryvyi Rih iron ore basin). New Techniques and Technologies in Mining – Bondarenko, Kovalevs’ka & Dychkovs’kyy (eds). 2011. Р. 181–185.

Тимощук В.І., Шерстюк Є.А. Комплексна оцінка стану гідротехнічних споруд Ладижинської ТЕС у зв’язку з їх реконструкцією. Національний гірничий університет. Збірник наукових праць. 2022. С. 120–132.

Tymoshchuk V., Sherstiuk Y., Morozova T. Analysis of patterns of the open-pit mine water influx formation in the conditions of the Inhulets iron ore deposit using a three-dimensional geofiltration model. E3S Web of Conferences. Ukrainian School of Mining Engineering. 2018. Vol. 60.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-09

Як цитувати

Тимощук, В. І., Загриценко, А. М., Шерстюк, Є. А., Чушкіна, І. В., & Деревягіна, Н. І. (2023). ПРОГНОЗ ГІДРОДИНАМІЧНОГО ТА ГІДРОГЕОХІМІЧНОГО РЕЖИМІВ ПІДЗЕМНИХ ВОД В УМОВАХ ПРОЕКТОВАНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ХВОСТОСХОВИЩА. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (4), 208-216. https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.4.26

Номер

Розділ

ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО, ВОДНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ