КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ БІБЛІОТЕКИ ЗАДАЧ ТА РІШЕНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.5.7

Ключові слова:

концепція, бібліотека, архітектура, структура, інтерфейс, дерево, задача, підзадача, компонент дерева, словесний опис, обчислювальний процес, макрооперація, мережа Петрі, фрагмент мережі Петрі, моделювання, приклад.

Анотація

У статті розроблено концепцію побудови бібліотеки задач та їхніх розв’язків у вигляді обчислювальних процесів (ОП) і мереж Петрі (МП) з попереднім перетворенням ОП у МП. Перетворення охоплює виділення макрооперацій (МО) із ОП у результаті їхнього аналізу, побудову МП і їхніх фрагментів як моделей ОП і МО, а також моделювання МП і їхніх фрагментів. Пропонуються архітектура, структура та інтерфейс бібліотеки. Обчислювальний процес – послідовність упорядкованих у часі операцій і процедур різного ступеня складності. Безліч МП, як і безліч задач, для яких МП є рішеннями, розбивається на класи та підкласи. До класу входять задачі «Комбінаторні», «Лінійні алгебраїчні рівняння» тощо; до класу «Комбінаторні» входять підкласи задач «Сортування», «Пошук», «Множини», «Графи» тощо. Макрооперацією називатимемо фрагмент ОП, що являє собою функціонально закінчену обчислювальну конструкцію. МО можуть мати різний рівень складності, починаючи з елементарного; вони можуть бути збудовані ієрархічно. Мережа Петрі – дводольний граф із двома взаємопов’язаними об’єктами: подія-умова, процес-ресурс тощо. Фрагменти МП є моделями МО. Компонентами бібліотеки є вузли дерева, доповнені файлами їхніх словесних описів, побудованих за певними правилами. Архітектура, структура, інтерфейс та операції бібліотеки забезпечують зручне управління, редагування та розширення знань про обчислювальні процеси та макрооперації, роблячи бібліотеку відкритою для подальших досліджень і розвитку розробником. Користувачеві доступні всі файли, але без права редагування. У роботі наведено приклад первинного заповнення бібліотеки для задачі «Сортування».

Посилання

Method for Constructing the Model of Computing Process Based on Petri Net / N. Komleva et al. Applied Aspects of Information Technology. 2019. Vol. 2, no. 4. P. 260–270.

Peterson J. L. Petri net theory and the modeling of systems. Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1981. 290 p.

Паулін, О. М., Нікітченко, М. І . Вибір засобу моделювання обчислювальних процесів для підвищення якості програмного забезпечення. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки. 2023. №. 4. С. 69–78.

Introduction to Algorithms / V. J. Rayward-Smith et al. The Journal of the Operational Research Society. 1991. Vol. 42, no. 9. P. 816.

Reingold E. M. Combinatorial algorithms: Theory and practice. Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1977.

Wirth N. Algorithms & Data Structures. Pearson Education, Limited, 1986. 288 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-11

Як цитувати

Paulin О. М., Komleva, N. O., & Nikitchenko , M. I. (2024). КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ БІБЛІОТЕКИ ЗАДАЧ ТА РІШЕНЬ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (5), 65-72. https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.5.7

Номер

Розділ

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ