ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ СПОРУД ВОДОВІДВЕДЕННЯ МІСТА КРОПИВНИЦЬКИЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.5.19

Ключові слова:

стічні води, біогенні елементи, фізико-хімічні параметри, каналізаці- йні очисні споруди, ефективність функціонування.

Анотація

Ключовою проблемою у питаннях забезпечення якісною питною водою населення та удосконалення діючих очисних споруд населених пунктів України залишається підвищення ступеню очищення стічних вод від забруднюючих елементів, зокрема азоту і фосфору, які викликають процес евтрофікації водойм. З метою визначення ефективності функціонування каналізаційних очисних споруд (КОС) міста Кропивницький після їх реконструкції (березень 2023) для глибокої очистки біогенних речовин, проведено дослідження по впливу очищених стічних вод на фізико-хімічні характеристики річки Інгул. Дослідження проводилися з січня по серпень шляхом відбору двох проб води з річки – вище та нижче за течією від місця, куди виходить трубопровід скиду очищених стічних вод з міських очисних споруд. Результати досліджень показали, що абсолютна більшість досліджених параметрів води з р. Інгул не виходить за межі граничнодопустимих скидів (ГДС). На відміну від попередніх років, показники очистки по біогенним речовинам знаходяться у цих межах навіть у теплий період року. Перевищення значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) сульфатів і хлоридів пояснюється природним фоном річки Інгул, що підтверджується багаторічними спостереженнями. З метою визначення реальної ефективності очистки стічних вод на КОС після їх реконструкції, проведено хімічний аналіз проб води на вході очисних споруд та на виході з біоставків. Визначено, що перевищення норм ГДС спостерігалося у літній місяць тільки по фосфатам на 6%, але в цілому їх кількість та азоту амонійного на виході з біоставків зменшилась відповідно на 13% та 28%, що позитивно позначилося на цих показниках у річці. Результати досліджень довели доцільність та ефективність проведеної реконструкції КОС м. Кропивницький для глибокого очищення біогенних речовин.

Посилання

Доліна Л.Ф., Машихіна П.Б., Козачина В.А. Реконструкція систем водопостачання та водовідведення: Монографія: Дніпро: Журфонд, 2021. 220 с. https://crust.ust.edu.ua/server/api/core/bitstreams/275c3765-e50f-4e89-8511-e58947e72f63/content

Water Reality in Ukraine and Worldwide / L. Dolina, P. Mashykhina, A. Karpo, A. Mishchenko // Наука та прогрес транспорту. 2017. № 5 (71). С. 7–18. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnuzt_2017_5_3

Qishlaqi A., Kordian S., Parsaie A. Hydrochemical evaluation of river water quality – a case study. Applied Water Science, 2017. No. 7. P. 2337–2342. DOI: 10.1007/s13201-016-0409-0.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-12

Як цитувати

Кравченко, В. І., & Білоус, Ю. В. (2024). ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ СПОРУД ВОДОВІДВЕДЕННЯ МІСТА КРОПИВНИЦЬКИЙ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (5), 159-166. https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.5.19

Номер

Розділ

ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО, ВОДНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ