МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ ВИБІРКИ ТА ЗБЕРІГАННЯ: АНАЛІЗ РОБОТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ СХЕМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.6.1

Ключові слова:

аналогово-цифрове перетворення, аналоговий ключ, резистор, підсилювач, інтегруючий пристрій, діод

Анотація

Аналогово-цифрові (АЦП) і цифро-аналогові перетворювачі (ЦАП) – невід’ємна складова інформаційно-вимірювальних систем, тому багато в чому обумовлюють ефективність їх роботи. Використання АЦП і ЦАП у вимірювальних системах вимагає модернізації їх аналогових і цифрових пристроїв: підсилювачів, комутаторів, фільтрів, пристроїв керування, пристроїв вибірки і зберігання тощо. Отже, модернізація та удосконалення елементної бази АЦП і ЦАП дасть змогу виключити статичні й динамічні складові загальної похибки, оптимізуючи весь тракт вимірювального сигналу. Саме питання вдосконалення роботи АЦП, а точніше сказати, його структурного елементу – пристрою вибірки і зберігання, є ключовим в даній роботі. В статті проводиться порівняльний аналіз роботи модернізованого, запатентованого групою авторів цієї статті пристрою [6, с. 4.22] з його прототипом, пристроєм вибірки і зберігання (ПВЗ), який широко застосовується в автоматиці, електроніці і радіотехніці [9, с. 981]. Детально дано опис принципової схеми модернізованого ПВЗ і його прототипу, вказується на недоліки в роботі вже відомого пристрою, деталізується причина цих недоліків та показано, як ці недоліки усуваються в новоствореному пристрої, а саме принципом роботи його електричної схеми: модернізований пристрій додатково забезпечений підсилювачем рівня сигналу та додатковим резистором зворотного зв’язку. Також наведено дані процесу моделювання вже відомого і новоствореного ПВЗ в програмі EveryCircuit, на графіках якої чітко зображено якість обробленого сигналу: видно, що модернізований пристрій працює краще, тобто обробка аналогового сигналу відбувається якісніше і динамічніше, що є вкрай важливим для отримання точних даних і виключення похибки вимірювання при швидкозмінному сигналі в аналогово-цифровому перетворювачі.

Посилання

Азаров О. Д., Снігур А. В. Багатоканальні ІВС опрацювання стрибкоподібних сигналів на базі АЦП із ваговою надлишковістю : монографія. Вінниця : УНІ-ВЕРСУМ-Вінниця, 2008. 138 с.

Азаров О. Д., Фігас О. С. Високолінійна система аналог-код-аналог з ваговою надлишковістю на базі перетворення струмів. Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. 2022. № 2. С. 68–73.

Бичков В. С., Мрачковський О. Д., Правда В. І. Сучасні пристрої оптимальної фільтрації для активної радіолокаційної системи. Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Серія: Радіотехніка. Радіоапаратобудування. 2006. № 33. С. 39–46.

Крупельницький Л. В., Азаров О. Д. Аналогово-цифрові пристрої систем, що самокоригуються, для вимірювань і обробляння низькочастотних сигналів : монографія / під заг. ред. О. Д. Азарова. Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. 167 с.

Опис до патенту на корисну модель №154251 UA. URL: https://iprop-ua.com/inv/pdf/02gyrr2g-pub-description.pdf

Патент на КМ 154251 UA, МПК G11C 27/02 (2006.01) Пристрій вибірки та зберігання / Г. С. Логвінов, О. О. Лавріщев, Б. О. Антипчук, М. В. Дурас, В. В. Мельничук. № u 2023 01581 ; заявл. 11.04.2023 ; опубл. 25.10.2023, Бюл. № 43 (кн. 1), 2023 р. С. 4.22.

Рубан В. П. Адаптоване стробоскопічне перетворення відео імпульсних сигналів у радіолокаційних системах : дис… канд. фіз.-мат. наук : 01.04.01. Харків, 2020. 182 с.

Рудик А. В., Рудик В. А., Матей М. І. Пристрої для вимірювання шумів операційних підсилювачів. Вісник інженерної академії наук. 2020. № 1. С. 121–125.

Tietze Ulrich, Schenk Christoph. Halbleiter-Schaltungen / unter mitarbeit von E. Gamm. Ausgabe 12. Berlin : Springer ; New York : Heidelberg, 2002. S. 981.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-13

Як цитувати

Антипчук, Б. О., Логвінов, Г. С., Лавріщев, О. О., Мельничук, В. В., & Дурас, М. В. (2024). МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ ВИБІРКИ ТА ЗБЕРІГАННЯ: АНАЛІЗ РОБОТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ СХЕМ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (6), 3-10. https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.6.1

Номер

Розділ

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ