ІННОВАЦІЇ В РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ: АДАПТАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ХАРЧУВАННЯ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.6.13

Ключові слова:

ресторанний бізнес, інновації, інноваційні технології, харчові технології, стратегія інноваційного розвитку

Анотація

Сучасні тенденції розвитку економіки диктують необхідність інноваційних змін у харчових технологіях та принципах функціонування ресторанного бізнесу. Характерною особливістю ресторанного бізнесу є орієнтація на клієнта, тому на сьогодні компанії у цій галузі пропонують не лише послуги ресторанного господарства, але й доповнюють процес споживання їжі іншими візуальними та емоційними факторами, що робить необхідним розвиток не тільки послуг ресторанного господарства, але й надання додаткових послуг. Метою статті є дослідження інновацій у ресторанній індустрії та адаптація харчових технологій до сучасних вимог сталого розвитку. Впровадження інновацій у національну економіку пов’язане з оновленням асортименту товарів та послуг, розширенням ринку збуту, застосуванням нових методів постачання, виробництва та споживання, внесенням змін у керівництво, організацію, технологію харчування та умови праці. Інновацію вважають рушійною силою економічного зростання та конкурентною перевагою підприємств на ринку товарів та послуг. Ресторанний бізнес розвивається в конкурентному середовищі та змінюється відповідно до потреб споживачів та умов ринку. Ресторани знаходяться в постійній конкуренції, борючись за обіцяючі ринкові ніші, здатність утримувати лояльних гостей та залучати нових гостей до своїх закладів. Зростаючий попит споживачів на якісне обслуговування вимагає особливої уваги до проблеми вивчення діяльності ресторанів. На сучасному етапі розвитку індустрії харчування одним з найважливіших маркетингових інструментів для покращення рівня обслуговування гостей та збільшення продажів ресторанної продукції є впровадження оригінальних інноваційних технологій їжі та меню, а саме електронних меню, та дистанційного управління обслуговуванням. Таким чином, у своїй діяльності ресторани намагаються впроваджувати інноваційні методи та технології обслуговування, скорочувати час, необхідний для надання послуг, покращувати якість обслуговування та збільшувати привабливість ресторанних закладів. Впровадження передових технологій харчування та обслуговування в сучасних ресторанах разом з добре розробленими концепціями є ключем до забезпечення успіху та збільшення конкурентоспроможності в секторі послуг. Правильний вибір стратегії інноваційного розвитку ресторанних підприємств спрямований на впровадження сучасних, науково обґрунтованих харчових технологій, що відповідають сучасним та міжнародним стандартам. У контексті економічних змін та переходу до ринкових відносин інновації стають основним фактором, що сприяє динамічному розвитку та ефективності ресторанних підприємств.

Посилання

Боковець В. В., Гарафонова О. І., Сідлак С. В. Інноваційна діяльність в Україні. Вісник Хмельницький національний університет. 2021. Том 1. № 6. С. 711.

Давидова О. Ю. Формування системи інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства. Вісник «БІЗНЕС ІНФОРМ». 2017. № 11. С. 459–464.

Кругляк Г. О. Дослідження ролі інноваційних технологій в управлінні підприємствами готельно-ресторанного господарства. Вісник Економіка та продовольча безпека України. 2018. Том 6. Вип. 3-4. С. 58–64.

Лялик А., Добровольська С. Інноваційні технології приготування страв в сучасному ресторані URL: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/29166/2/ProcSPHNP_2019_Lialyk_A-Innovative_dish_making_technologies_76-77.pdf

Ткаченко А. М. Інновації та їх роль у готельно-ресторанному господарстві. Вісник Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». 2017. № 3 С. 29–33.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-13

Як цитувати

Дишкантюк, О. В., Власюк, К. В., Тітомир, Л. А., & Жмудь, А. В. (2024). ІННОВАЦІЇ В РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ: АДАПТАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ХАРЧУВАННЯ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (6), 113-119. https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.6.13