ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКОРИСТАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ (BIM) У ПРОЦЕСІ РЕСТАВРАЦІЇ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ, ПОШКОДЖЕНИХ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.6.26

Ключові слова:

пам’ятка архітектури, будівельно-інформаційне моделювання, реставрація, лазерне сканування, фотограмметрія, база даних

Анотація

Стаття присвячена вивченню можливостей BIM-технологій у роботі з пам'ятками архітектури, пошкодженими внаслідок воєнних дій. Проблема збереження культурної спадщини завжди актуальна, але особливого значення вона набула останнім часом. Повномасштабна війна на території України супроводжується серйозними руйнуваннями, зокрема пам'яток архітектури. Реставрація даних об'єктів має вестись відповідно до сучасних норм та з використанням інноваційних технологій, що дозволить звести до мінімуму втрати. Використання BIM-технологій у галузі охорони архітектурної спадщини розпочалося порівняно недавно, тому процес вироблення підходів та адаптації методики ведення робіт знаходиться у стадії апробації на різних об'єктах (починаючи з міст та закінчуючи окремими будинками). Набутий досвід необхідно розглядати з позицій використання в Україні, особливу увагу приділяючи проєктам, розробленим для умов відновлення пам'яток після військової агресії. Мета роботи – проаналізувати інструменти BIM з позиції їх використання у реставрації пам'яток архітектури, пошкоджених під час війни. М етодика дослідження носить комплексний характер, що передбачає використання загально-наукових та спеціальних методів. У роботі проведено аналіз реалізованих проектів, розроблених на матеріалі Сирії, Афганістану, Іраку (наслідки воєнних конфліктів) та інших країн, розглянуто досвід використання BIM-технологій для фіксації та інтерпретації руйнувань пам'яток архітектури в Україні. На основі вивчених матеріалів можна стверджувати, що BIM технології мають серйозну перспективу використання в роботі з пам'ятками архітектури. Вони дозволяють створювати цілісну та точну документацію, вносити додаткові відомості у процесі роботи на об'єкті, вести проєктні роботи спеціалістам різної спрямованості на єдиній платформі, прискорити прийняття рішень, виключити можливі помилки, контролювати реалізацію проєкту.

Посилання

van Nederveen G. A., Tolman F. P. Modelling multiple views on buildings. Automation in Construction. 1992. Vol. 1, № 3. P. 215–224. URL: https://doi.org/10.1016/0926-5805(92)90014-b (date of access: 14.12.2023).

Ruffle S. Architectural design exposed: from computer-aided drawing to computeraided design. Environment and Planning B: Planning and Design. 1986. Vol. 13, № 4. P. 385–389. URL: https://doi.org/10.1068/b130385 (date of access: 14.12.2023).

Aish R. Building modelling: the key to integrated construction CAD. CIB 5th International Symposium on the Use of Computers for Environmental Engineering Related to Buildings. 1986. Vol. 5. P. 7–9.

Altah H., Hajismail S. Architectural Heritage in Medium and Small Syrian Cities. Management Advanced Strategies for Postwar Recovery. 2022. Vol. 8. Р. 51–65.

Vitasek S. The use of the BIM method for sustainable care of historic buildings: Methodological framework. SHS Web of Conferences 132, 01023. 2022. URL: https://doi.org/10.1051/shsconf/202213201023 (date of access: 14.12.2023).

Saeed Z.O., Almukhtar A., Abanda H., Tah, J. BIM Applications in Post-Conflict Contexts: The Reconstruction of Mosul City. Buildings. 2021. Vol. 11, №. 351. Р. 1–23. URL: https://doi.org/10.3390/buildings11080351(date of access: 14.12.2023).

Castellazzi G., Cardillo E., Lo Presti N., D’Altri A.M., de Miranda S., Bertani G., Ferretti F. & Mazzotti C. Advancing Cultural Heritage Structures Conservation: Integrating BIM and Cloud-Based Solutions for Enhanced Management and Visualization. Heritage. 2023. Vol. 6 (12). Р. 7316–7342. URL: https://doi.org/10.3390/heritage6120384 (date of access: 14.12.2023).

Левченко Н. М., Бейнер П. С., Бейнер Н. В. Реконструкція будівель з використанням BIM-технологій при відновленні міст в Україні. Металознавство та термічна обробка металів. 2022. № 4 (99). С. 64–70.

Hryhorovskyi P., Osadcha I., Jurelionis A., Basanskyi V., Hryhorovskyi A. A BIMBased Method for Structural Stability Assessment and Emergency Repairs of Large-Panel Buildings Damaged by Military Actions and Explosions: Evidence from Ukraine. Buildings. 2022. Vol. 12, № 1817. URL: https://doi.org/10.3390/buildings12111817 (date of access: 14.12.2023).

Almukhtar A., Saeed Z.O., Abanda H., Tah J.H.M. Reality Capture of Buildings Using 3D Laser Scanners. CivilEng. 2021. Vol. 2. Р. 214–235. URL: https://doi.org/10.3390/civileng2010012 (date of access: 14.12.2023).

BIM for Heritage: Developing the Asset Information Model. Historic England. 2020. URL: https://historicengland.org.uk/images-books/publications/bim-for-heritageaim/heag271-bim-developing-asset-info-model/

Kysil O., Kosarevska R, Levchenko O. The innovation of accounting and certification of historic architectural monuments using BIM technology. Budownictwo i Architektura. 2020. Vol. 19. Р. 5–18. URL: https://doi.org/10.35784/bud-arch.888 (date of access: 14.12.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-13

Як цитувати

Білов, В. А. (2024). ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКОРИСТАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ (BIM) У ПРОЦЕСІ РЕСТАВРАЦІЇ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ, ПОШКОДЖЕНИХ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (6), 230-239. https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.6.26

Номер

Розділ

БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ