ВПЛИВ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.6.28

Ключові слова:

машинобудування в Україні, сучасний стан, проблеми розвитку, економічний потенціал, шляхи вдосконалення

Анотація

У статті подано важливість виявлення сучасних ризиків машинобудівної промислової галузі для забезпечення техногенно-екологічної безпеки України. З’ясовано, що її показники функціонування виступають головним чинником соціального та економічного розвитку країни. Дана галузь впливає на розвиток технологічного потенціалу і конкурентоспроможності економіки України в цілому. Рівень розвитку машинобудування є одним з основних факторів, що дозволяє забезпечити сталий розвиток української економіки, від його рівня та динаміки розвитку залежить розвиток країни. У основних результатах висвітлено сучасний стан машинобудівної галузі, ефективність діяльності підприємств машинобудування, виявлення актуальних проблем, які дають змогу визначити інструменти для відновлення та подальшого сталого розвитку підприємств машинобудування. Розглянуто фактори класифікації ризиків за відповідними складовими, зокрема, техногенною, економічною, екологічною. Метою статті є виявлення основних проблем, ризиків і можливостей машинобудування в Україні. У дослідженні підтверджений зв’язок між економічним зростанням та розвитком промисловості. Визначено особливості умов функціонування машинобудівних підприємств. Проаналізовано головні чинники зниження обсягів виробництва машинобудівної галузі. Визначені основні фактори, що стримують інноваційну діяльність. Окреслено головні дестабілізуючі проблем машинобудівної галузі через призму загальної ситуації в Україні, а саме: порушення логістики, військові загрози, політичні ризики тощо. Зроблено висновок та запропоновано ряд заходів, спрямованих на створення умов сталого розвитку машинобудівної галузі з урахуванням потенціалу і можливостей підприємств машинобудування в сучасних умовах. Подальші перспективи окреслюють проблему інновацій та модернізацію виробництва.

Посилання

Безсонний В. Л., Терешонкова А. О. Оцінка виробничого ризику машинобудівного підприємства. Збірник доповідей ХІ Міжнародної науково-методичної конференції та 138 Міжнародної наукової конференції Європейської Асоціації наук з безпеки (EAS) «Безпека людини у сучасних умовах». 2019. С. 162-164. https://core.ac.uk/download/pdf/286988163.pdf#page=162.

Бурєннікова Н. В. Теорія та філософія результативності функціонування підприємств як систем: оновлений погляд на шляхи реалізації функцій та управління. Бізнесінформ. 2021. № 6. С. 190-196. https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/33350.

Гордійчук А. П. Управління ризиками машинобудівних підприємств на засадах ефективності. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. 2023. С. 254-260. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/09/CURRENT-CHALLENGES-OF-SCIENCE-AND-EDUCATION-18-20.09.23.pdf#page=254.

Індекс промислового виробництва. Мінфін. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/industrial/2022/ (дата звернення: 13.12.2023).

Макаренко А. Б. Аналіз машинобудівних підприємств з метою вдосконалення інвестиційного проектування в сучасних умовах. Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит. 2021. № 3-4 (157-158). С. 55-61. http://eee.khpi.edu.ua/article/view/239900.

Мезенцева І. О., Кузьменко О. О., Горбенко В. В., Мезенцев С. М. Безпека праці – запорука розвитку машинобудівного виробництва. Prospects of modern science and education. 2023. С. 626-629. https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/8053cacf-4a49-4731-8dfd-31d1af5b68e9/content.

Посохов І., Кабиш А. Обґрунтування необхідності управління ризиками машинобудівних підприємств. Теорія та практика менеджменту : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 2020. С. 145-146. https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/0f22c8e4-eab0-4012-acba-056b8459aec6/content.

Посохов І. М., Кабиш А. Ю., Падалка П. А. Складові процесу розробки системи управління ризиками машинобудівних підприємств. Менеджмент, аудит та фінанси: стан, проблеми та перспективи розвитку : зб. тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. 2021. С. 41-46. https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/26fdb363-d92d-476a-95fb-1c86930e4a7f/content.

Пуртов В., Парфьонова А. Удосконалення системи управління ризиками на машинобудівних підприємствах Харківщини. Економіка та управління підприємствами. 2019. С. 68-78. https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/27937/2/GEB_2019v56n1_Purtov_V-Improvement_of_risk_management_68-78.pdf.

Сітак І. Л., Івахненко А. В. Особливості управління ризиками в сучасних умовах. Вісник НТУ «ХПІ» (економічні науки). 2020. № 2. С. 125-128. https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/29eb93c5-9a28-4607-98af-6ba531e15371/content.

Фалько В. В. Оцінка професійних ризиків для працівників машинобудівних підприємств. Актуальні проблеми безпеки життєдіяльності. 2021. С. 21-25. https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/10690/1/21-25.pdf.

Ходирєва О. О. Сучасний стан та проблеми розвитку машинобудівних підприємств України. Економічний аналіз : зб. наук. пр. 2021. Т. 31 (1). С. 227-238. https://repository.kpi.kharkov.ua/items/4e632a00-e550-4daf-9569-85944f5da717.

Щусь Я. В., Черняк В. І. Методичні підходи до оцінки ймовірності та наслідків загроз і ризиків зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи : зб. матеріалів IV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 2018. С. 220-222. https://ep.nmu.org.ua/pdf/econ_glob_2018.pdf#page=220.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-13

Як цитувати

Райко, В. Ф., Семенов, Є. О., Новожилова, Т. Б., & Нечипоренко, Д. І. (2024). ВПЛИВ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (6), 246-260. https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.6.28

Номер

Розділ

БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ