ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА БАГАТОЦІЛЬОВОЇ ПЕРЕРОБКИ НАСІННЯ ПРОМИСЛОВИХ КОНОПЕЛЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2021.5.3

Ключові слова:

насіння конопель, конопляна олія, конопляне ядро, переробка

Анотація

Промислові коноплі – суспільно безпечна сільськогосподарська рослина, всі частини якої знаходять використання в багатьох галузях промисловості. Для організму людини цінність представляє конопляне насіння та продукція на його основі. Адже насіння промислових конопель є повноцінним джерелом рослинних білків, харчових волокон, низки вітамінів та мінеральних речовин, комплексом незамінних жирних кислот. Світова практика засвідчує, що використання продукції з насіння конопель стає пріоритетним напрямом. Виробники на постійній основі впроваджують інновації та представляють на ринку нові продукти. Український ринок продукції з насіння промислових конопель перебуває на етапі розвитку. Це зумовлює пошук нових нетрадиційних напрямів використання як насіння, так і супутніх продуктів його переробки. У статті розкрито цінність насіння промислових конопель та наведено його хімічний склад. Надано також характеристику та хімічний склад супутніх продуктів переробки насіння, таких як січка, перевій, оболонки, фільтрувальний осад, макуха. На основі цього запропоновано комплексну техніко-технологічну схему багатоцільової переробки насіння промислових конопель. У схемі закладено послідовність дій та операцій, що дозволяє мінімізувати відходи виробництва та підвищити ефективність переробки насіння завдяки використанню всіх отриманих продуктів. Схема передбачає одержання конопляного ядра та олії холодного пресування з подальшим використанням супутніх продуктів переробки як сировини для одержання продукції різного призначення: технічної олії, сипких конопляних продуктів, комбікормів, кормових добавок, твердого біопалива тощо. Впровадження розробленої схеми дозволить розширити асортимент продукції з насіння промислових конопель та сприятиме багатовекторному розвитку аграрних і переробних підприємств.

Посилання

Ляліна Н.П. Світовий та вітчизняний досвід використання конопель для виготовлення товарів широкого вжитку. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2014. № 2. С. 86–90.

Примаков О.А. Ненаркотичні коноплі: перспективи застосування. Аграрний тиждень. URL: http://a7d.com.ua/plants/14427-nenarkotichn-konopl-perspektivizastosuvannya.html (дата звернення: 29.10.2021).

Hemp seed as a nutritional resource: An overview. URL: http://link.springer.com/article/10.1007/s10681-004-4811-6 (дата звернення: 29.10.2021).

7 proven benefits of hemp seed. URL: https://www.organicfacts.net/hemp-seeds.html (дата звернення: 29.10.2021).

Мировой рынок конопли посевной. URL: http://konoplex.ru/zarubezhnyj-opyt/(дата звернення: 29.10.2021).

Состояние и перспективы мирового коноплеводства. Европа. URL: https://www.rosflaxhemp.ru/zhurnal/informacija-i-analiz.html/id/2003 (дата звернення: 29.10.2021).

Hemp seeds market size, share & COVID-19 impact analysis, by form (whole hemp seed, hulled hemp seed, hemp seed oil, and hemp protein powder), application (food & beverage, personal care products, industrial products, and others), and regional forecast, 2020–2027. URL: https://www.fortunebusinessinsights.com/toc/hemp-seedsmarket-103478 (дата звернення: 29.10.2021).

Зелена книга. Ринок технічних конопель. URL: https://cdn.regulation.gov.ua/59/54/a3/1e/regulation.gov.ua_Green%20Book_More%20transparent%20regulation%20of%20industrial%20hemp%20in%20Ukraine.pdf (дата звернення: 29.10.2021).

Коноплярство: наукові здобутки і перспективи : монографія / В.Г. Вировець та ін. Суми : ФОП Щербина І.В., 2018. 158 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28

Як цитувати

Петраченко, Д., Коропченко, С., Сова, Н., & Худайбердієва, К. (2021). ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА БАГАТОЦІЛЬОВОЇ ПЕРЕРОБКИ НАСІННЯ ПРОМИСЛОВИХ КОНОПЕЛЬ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (5), 16-23. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2021.5.3