Умови публікації статей

Вчені з технічних наук згуртувалися. Разом ми сильніші!

У цей скрутний час ми, наукова спільнота України, повинні бути згуртованими, бо наша сила – у єдності. Саме тому фахові журнали об’єдналися, щоб забезпечити безперервність наукової діяльності. Видання «Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки» безумовно підтримує цю ініціативу.

Кожен, хто опублікує статтю в одному із зазначених нижче видань після 1 вересня 2022 року на загальних умовах зі сплатою публікаційного внеску, матиме можливість двічі впродовж поточного року та до кінця 2023 року безоплатно опублікувати свій доробок у наступних номерах цього самого журналу.

Наразі в період воєнного стану в Україні триває набір статей до 26 вересня лише у 4 видання з технічних наук:

Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки;

Розвиток транспорту;

Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки;

Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки».

Інформація про можливість подання статті в «Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки» з’явиться на цій сторінці пізніше. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями сторінки.