ВИКОРИСТАННЯ КЕФІРУ ТА МАСЛА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ІННОВАЦІЙНОГО КИСЛОМОЛОЧНОГО СИРУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.3.12

Ключові слова:

молочна галузь, кисломолочний сир, інноваційні технології, кисломолочні продукти

Анотація

Населення спокон віків потребувало якісних продуктів харчування – це найбільш потребуюча уваги та заходів вдосконалення соціальна та сільськогосподарська проблема. Молочна галузь господарства, у тому числі сироваріння, – одна із ключових у продуктовій ланці економіки держави. У переліку харчових продуктів чільне місце займає саме сир завдяки своїй енергетичній та харчовій поживності, його склад багатий на повноцінні білки та молочний жир, в ньому міститься значна кількість вітамінів та солей корисних мінералів. Розвиток споживчого молочного ринку необхідно постійно удосконалювати існуючими промисловими методами виробництва із врахуваннямнових інноваційних технологічних рішень, які б дали змогу у швидкому майбутньому знівелювати низькоякісну сировину, так як це і досі являється ключовою проблемою у вітчизняному сироварінні. На сьогодні економіка нашої держави докладає усіх зусиль на підвищення якості та безпечності виробництва сирів, акцентує увагу на розширенні асортименту кисломолочної продукції. Саме тому значна увага приділяється виготовленню кисломолочногосиру на основі кефіру та масла – таке інноваційно технологічне рішення економічно доцільне, так як дає змогу збільшити асортимент продукції та водночас зменшити відходи у процесі переробки продукції завдяки новим ресурсозберігаючим технологіям, що є запорукою підвищення ефективності роботи промисловості. При виробництві кисломолочних сирів на основі кефіру або солодковершкового масла застосовується вкрай складний технологічний процес, під час якого навіть незначні зміни одного із факторів спричиняють зміну динаміки перетворень сирної маси – фізико-хімічних, біохімічних та мікробіологічних. Зважаючи на проблему дефіциту молока для виробництва сиру кефір та масло є основними складовими інноваційних технологій виготовлення високоякісної безпечної продукції, так як термін придатності молока є на порядок нижчим у порівнянні з кефіром та маслом.Постійні напрацювання у підвищенні якості сировини та інноваційні вектори технологічного процесу дозволяють вийти на новий рівень обсягів виробництва сирів та збільшити на полицях вітчизняних та зарубіжних маркетів асортимент молочної продукції, зокрема розширити видовий склад кисломолочних сирів. Запровадження інноваційних технологій у виробничі процеси молочної галузі із застосуванням кисломолочних продуктів при виготовленні твердих молочних сирів дасть зможу осягнути новий щабель світової не лише молочної, але й харчової галузі в цілому.

Посилання

Цехмістренко С.І.. Кононський О.І. Біохімія молока та молокопродуктів: Навч. посіб. Біла Церква, 2014. 168 с.

Кравців Р.Й., Хоменко, І.В., Островський Я.Ю., Гачак, Ю.Р. Молоко и молочні продукти: Підручник. Львів: ЛА «Піраміда», 2001. 310 с.

Пабат В.А., Угнивенко А.Н., Гончаренко И.В. Сыропригодность коровьего молока. Молочна промисловість. 2004. № 6 (15). – С. 40.

Ножечкіна, Г.М. Вимоги до якості молока в сировиробництві та рекомендації щодо поліпшення його сиропридатності Молочна промисловість. 2006. № 8 (33). С. 46-49.

Славов В.П., Шубенко О.І., Ковальчук Т.І. Біохімія молока та молочних продуктів: Навчальний посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ Ім. І. Франка, 2013. 208 с.

Kenza A., Leclercq-Perlat M-N., Baucher A., Tache R., Delettre J., Bonnarme P. Contribution of several cheese-ripening microbial associations to aroma compound production. Lait. 2004. Vol. 84. P 435-447.

Fox P. F., Guinea T. P., Cogan T. M., McSweeney P. L. H. Fundamentals of cheese science. Springer. 2000. P. 587.

Гудков А.В. Сыроделие: технологические, биохимические и физико-химические аспекты: Монография. Москва: ДеЛиПринт, 2003. 800 с.

Скотт, Р. Робинсон Р.К., Уилби Р.А. Производство сыра: научные основы и технологии: Учебник. Санкт-Петербург: Профессия, 2005. 464 с.

Ножечкіна Г.М. , Гуляєв-Зайцев С.С. Склад і властивості заготівельного молока у східному регіоні лісостепу. Вісник аграрної науки. 2005. № 5. С. 59-61.

Ghoddusi, H.B., Robinson R.K. Enumeration of starter cultures in fermented milk. Journal of Dairy Research. 1996. Vol. 63, № 2. P. 151-181.

Kosikowski F.V., Peters Iane Z.Z.C. 1., Mistry Cheese and fermented milk foods: Origins and Principles; Vol.1. Wesport, Connecticut 06880. 1997. 727 p.

Lane C.N., Fox P.F., Walsh E.M. Effect of compositional and environmental factors on the growth of indigenous nonstarter lactic acid bacteria in Cheddar cheese Lait. 1997. Vol. 77, № 5. P. 561-570.

Fox, P.F., McSweeney P.L.H., Lynch C.M. Significance on nonstarter lactic acid bacteria in Cheddar cheese. Australian Journal of Dairy Technologies. 1997. Vol. 53. № 2. Р. 83-89.

Hynes E., Bach C., Lamberet G. Contribution of starter lactococci and adjunct lactobacilli to proteolysis, volatile profiles and sensory characteristics of washed-curd cheese. Lait. 2003. Vol. 83. № 1. P. 31-43.

Перфильев, Г.Д. Научные исследования и практические разработки ВНИИМС в области биотехнологии сыроделия. Молочное дело. 2004. № 1. С. 5-8.

Boucher B., Brothersen C., Broadbent J.R. Influence of starter and nonstarter lactic acid bacteria on medium redox. Australian Journal of Dairy Technologies. 2006. Vol. 61. № 2. P. 176-188.

Steele J.L., Budinich M.F., Hui Cai. Diversity and metabolic activity of Lactobacillus casei in ripening cheddar cheese. Australian Journal of Dairy Technologies. 2006. Vol. 61. № 2. P. 206-218.

Климовский И.И. Технология производства эстонского сыра ускоренного созревания. Производство новых видов сыра: Сборник трудов. Москва: ГОСИИТИ. 1962. С. 50-62.

Kammerlehner Josef. Cheese Technology. Publishing House Josef Kammerlehner D – 85354 Freising (Germany). Translated by Alex Mixa. 2009. 930 p.

Сорокина Н.П., Гудков А.В., Перфильев Г.Д. Антагонистическая активность молочнокислых бактерий в отношении патогенных энтеробактерий: Сборник научных трудов. НПО «Углич». 1989. С. 9-15.

Свириденко Ю.Я. Биотехнологические аспекты интенсификации сыродельного производства: автореф. … док. биолог. наук: 03.00.23. Москва, 1999. 55 с.

Власенко І.Г., Семко Т.В., Гирич С.В.. Інновації у виробництві твердих сирів: Монографія. Вінниця: РВВ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 144 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-29

Як цитувати

Брикова, Т. М. (2022). ВИКОРИСТАННЯ КЕФІРУ ТА МАСЛА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ІННОВАЦІЙНОГО КИСЛОМОЛОЧНОГО СИРУ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (3), 110-118. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.3.12