Колективна монографія

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі групи авторів з метою написання колективної монографії

«СУЧАСНА ТРАЄКТОРІЯ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ»

 

Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об'єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень. Координацію роботи над колективною монографією буде здійснювати Ємел'янова Тетяна Анатоліївна, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри будівництва Херсонського державного аграрно-економічного університету.

Монографія видається з присвоєнням їй УДК і номера ISBN, вона буде розміщена у наукометричній базі «Google Scholar», а також передбачена розсилка її примірників у провідні бібліотеки та ЗВО України, щоб з результатами досліджень мало можливість ознайомитися широке коло зацікавлених читачів. Кожному опублікованому матеріалу буде присвоєно DOI. Автори колективної монографії отримують по 1 примірнику видання.

Цінність та необхідність публікації розділу у монографії визначена у нових нормативно-правових актах, з якими можна ознайомитися за посиланням.

До участі у написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти. Наукові роботи аспірантів необхідно направляти виключно з рецензією наукового керівника.

Матеріали необхідно надіслати з позначкою у темі листа «колективна монографія» на електронну адресу: kolmono_tech@ksauniv.ks.ua.

 

Графік формування та публікації монографії

Прийом заявок та підрозділів монографії для публікації – до 22 жовтня 2021 року (включно).

Відповідь про прийняття матеріалів – впродовж 5 днів після отримання матеріалів.

Поштова розсилка монографії – після 29 листопада 2021 року.

 

Редакційна колегія

Ємел'янова Тетяна Анатоліївна, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри будівництва Херсонського державного аграрно-економічного університету (відповідальна за випуск);

Дзюндзя Оксана Валентинівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інженерії харчового виробництва Херсонського державного аграрно-економічного університету;

Лобода Олена Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій Херсонського державного аграрно-економічного університету.

 

Структура монографії

1. Інноваційні технології, економіка і менеджмент в промисловості.

2. Тенденції розвитку сучасних інформаційних систем та технологій.

3. Європейські та світові вектори розвитку хімічної індустрії.

4. Новітні напрямки розвитку біотехнології та біотехнологічної промисловості.

5. Особливості розвитку та сучасний стан легкої промисловості.

6. Сучасні європейські та світові тенденції розвитку харчової промисловості.

7. Рівень розвитку технологій захисту навколишнього середовища.

8. Сучасний стан розвитку галузі електричної інженерії та енергетики.

9. Сучасні тенденції розвитку і найбільш важливі досягнення в галузі автоматизації технологічних процесів.

10. Інноваційні технології в архітектурі та будівництві.

 

Вимоги до оформлення підрозділів монографії

– підрозділ монографії подається українською, російською або англійською мовою;

– підрозділ монографії має бути цілісним матеріалом наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора;

– обсяг підрозділу монографії не менше 1,5 авт. арк., що дорівнює 60 000 символів з пробілами (орієнтовно 30 стор.); формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм.

– посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках, наприклад, [2, с. 25; 5, с. 33], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок) відокремлюється від іншого крапкою з комою [3; 4; 6; 8; 12; 15].

 

Загальна структура підрозділу монографії

– прізвище та ініціали автора підрозділу монографії; науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи (кожен співавтор з нового рядка); місто автора (-ів); назва підрозділу монографії; анотація 7–10 речень мовою підрозділу монографії (зазначити проблематику та результати дослідження);

– матеріал повинен мати наступну структуру: короткий вступ (1–2 сторінки), 2–3 рівнозначних за обсягом параграфи і висновки (1 сторінка);

– список використаних джерел розміщується після підрозділу монографії у порядку згадування або у алфавітному порядку і оформляється у відповідності вимог міждержавного стандарту ДСТУ 8302:2015.

 

Відшкодування витрат за верстку, друк і поштову відправку колективної монографії складає 1000 гривень за 1,5 авт. арк. (орієнтовно 30 стор.). Якщо підрозділ монографії більше зазначеного обсягу, вартість кожної додаткової сторінки – 120 гривень. Реквізити для сплати будуть надіслані авторам після прийняття підрозділу монографії до публікації.

 

Заповнити заявку можна за посиланням

Завантажити інформаційний лист

 

Контакти

Херсонський державний аграрно-економічний університет

Адреса: вул. Стрітенська 23, м. Херсон, Україна, 73006

Офіційний веб-сайт: http://journals.ksauniv.ks.ua/index.php/tech/monograph

E-mail: kolmono_tech@ksauniv.ks.ua

Контактний номер: +38 (068) 487 18 05