ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЗМІН В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.3.1

Ключові слова:

публічне управління, держава, Україна, комуністична влада, етап

Анотація

У статті на основі низки джерел розглянуто перші кроки формування змін України як демократичної держави у сфері публічного управління. Визначено необхідність дослідження публічного управління, його ефективність і вплив на якість життя громадян і держави загалом. Відокремлено основні положення публічного управління, термінологію забезпечення значного підвищення ефективності управлінської діяльності внаслідок високого рівня громадської підтримки та консолідації суспільства навколо спільних цілей, взаємозв’язків із демократичними цінностями, принципами верховенства права, поваги до гідності людини, недискримінації, рівності, справедливості, безпеки, ефективності та ін. Розглянуто етап становлення публічного управління у радянський період. Висвітлені провідні думки політичних і громадських діячів періоду перебудови, а саме В. Черняка, Л. Лук’яненка, М. Швайка щодо покращення політичного й економічного становища у країні, можливості виходу із кризи, необхідності економічних реформ, закону про економічну самостійність України. Проаналізовано неефективність моделі публічного управління у радянський період, монополізацію влади, тотальний контроль усіх сфер життєдіяльності. Наведено думки сучасних науковців стосовно питання публічного управління І. Грицяка, С. Шергіна за вказаний період. Подано приклад процесу демократизації Радянського Союзу, яка супроводжувалася появою народних фронтів, суспільних об’єднань у республіках СРСР, без яких становлення громадянського суспільства було би неможливе. Зазначено про необхідність європейської інтеграції України з урахуванням наукових і практичних здобутків країн Європи визначити найефективніший шлях розбудови держави, що сприятиме розвитку та стабільності економіки країни та привабить іноземні інвестиції.

Посилання

Публічне управління в умовах інституційних змін : колективна монографія / за ред. Р.В. Войтович, П.В. Ворони. Київ, 2018.

Грицяк І.А. Публічне управління в Україні: становлення за європейськими стандартами. Вісник Академії митної служби України. Серія : Державне управління. 2010. № 2. С. 5–11.

Розмова з В’ячеславом Чорноволом – Провів Олег Ільницький. Сучасність. 1990. Ч. 4 (348). С. 70–86.

Гарань О. Убити дракона. З історії Руху та нових партій України. Київ : Либідь, 1993. 200 с.

Лук’яненко Л. Тут мій дух: збірник статей. Т. 1. Київ : Тамподек ХХІ, 2013. 311 с.

Три дні вересня вісімдесят дев’ятого. Матеріали Установчого з’їзду Народного руху України за перебудову. Київ : Вид-во «Укр. енциклопедія» імені М.П. Бажана. 2009. 496 с.

Шергін С. Трансформації політичних систем на пострадянському просторі. Економіка та держава. 2019. 67.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-18

Як цитувати

Білик, Я. (2022). ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЗМІН В УКРАЇНІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (3), 3-7. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.3.1