МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.3.7

Ключові слова:

інтеграція, міжрегіональна інтеграція, співробітництво, зв’язки, методологічні складові частини

Анотація

У статті зазначено, що актуальність міжрегіональної інтеграції для підвищення ефективності політики регіонального розвитку зумовлена можливостями зміцнення економічних зв’язків між регіонами, оптимізації побудови інфраструктури на основі спільних цілей розвитку, зменшення фінансових витрат, мінімізації негативного впливу міжрегіональної конкуренції на просування регіонів у глобальному економічному просторі, об’єднання потенціалів регіонів для реалізації міжрегіональних інвестиційних проектів, більш ефективного використання спільних ресурсів, обміну прогресивним досвідом у сфері регіонального розвитку тощо. Акцентовано увагу на тому, що органами влади недостатньо використовуються можливості впливу на інтеграційні процеси, які мають суттєвий потенціал для підвищення ефективності політики регіонального розвитку, через що існує необхідність активізації наукових розвідок у цій сфері. Автором поставлена мета – визначити методологічні складові частини дослідження процесів міжрегіональної інтеграції. Визначено, що у сучасних дослідженнях поняття інтеграції пов’язане зі зміцненням взаємозалежності та злагодженості елементів соціальної системи, її основу становить міжсистемна взаємодія суспільно-політичної, соціально-економічної, науково-технологічної, соціокультурної сфер суспільного життя. Встановлено, що особливою формою інтеграції, обмеженої територіальними рамками, є міжрегіональна інтеграція. На думку автора, методологічно міжрегіональна інтеграція має включати сутність, принципи, суб’єкти й об’єкти, головні фактори розвитку міжрегіональної інтеграції, основні напрями, а також форми та механізми міжрегіональної взаємодії, у тому числі її інституційно-правове забезпечення. Зроблено висновки про те, що використання наведених методологічних складових частин міжрегіональної інтеграції має посісти належне місце у діяльності органів публічного управління з метою формування ефективної політики регіонального розвитку. Такий підхід сприятиме визначенню перспективних напрямів міжрегіонального співробітництва, становленню нових форм і механізмів міжрегіональної взаємодії та ін.

Посилання

Баула Ο.В. Концептуальні засади міжрегіональної інтеграції у розвитку інноваційних процесів. Економічні науки. Серія : Регіональна економіка. 2020. Вип. 17. С. 23–32.

Безхлібна А.П. Наукові засади дослідження процесів міжрегіональної інтеграції як чинника підвищення конкурентоспроможності. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Економіка. 2019. Вип. 1. С. 60–65.

Волинець Є. Cтратегія міжрегіональної інтеграції як механізм демократизації врядування на регіональному рівні. Актуальні проблеми державного управління. 2010. Вип. 3 (2). С. 46–49.

Деркач Т.В. Важелі й механізми управління інтеграційними процесами у регіональному економічному просторі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 8 (1). С. 62–66.

Деркач Т.В. Концептуальні засади формування моделі міжрегіональної інтеграційної взаємодії. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. 2016. № 6. С. 197–201.

Деркач Т. Оцінка ефективності економічної інтеграції на міжрегіональному рівні як ресурсу регіонального розвитку. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2016. Вип. 3. С. 37–49.

Дунаєв І.В. Вплив інтеграційних процесів на модернізацію регіональної економічної політики. Теорія та практика державного управління. 2016. Вип. 1. С. 116–125.

Лугова М. Міжрегіональна інтеграція як чинник активізації інвестиційної діяльності в регіоні. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини. 2013. № 9. С. 13–18.

Мазур Г.О. Особливості сучасних міжрегіональних інтеграційних процесів та їх основні тенденції територіальної організації макроструктури. Економіка і регіон. 2014. № 2. С. 29–34.

Модели современных интеграционных процессов. URL: http://www.xserver.ru/user/msipr/ (дата звернення: 10.11.2021).

Одінцов М.М. Вплив інтеграційних процесів на розвиток міжрегіональних продовольчих зв’язків. Агросвіт. 2010. № 6. С. 14–16.

Попова Ю.М., Радченко Л.М., Якушенко С. Міжрегіональне співробітництво України та республіки Польща у контексті інтеграції України до ЄС. Економічний простір. 2016. № 106. С. 36–44.

Пурсиайнен К. От слов – к делу (теории интеграции). Современная Европа. 2005. № 2. С. 23–38.

Рогозян Ю.С. Міжрегіональне співробітництво як форма економічної інтеграції: закордонний досвід. Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Економіка. 2016. Т. 24. Вип. 10 (1), С. 122–126.

Романенко В.А., Лазебна І.В. Міжрегіональна інтеграція в промисловості як чинник формування економічного простору України. Економіка та держава. 2019. № 3. С. 10–15.

Философский энциклопедический словарь / гл. ред. : Л.Ф. Ильичёв, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалёв, В.Г. Панов. Москва : Советская энциклопедия, 1983. 840 с.

Філософія інтеграції: монографія / за заг. ред. В.Д. Бондаренка, Ф.Г. Ващука. Ужгород : ЗакДУ, 2011. 544 с.

Чмиленко Ф.О., Жук Л.П. Посібник до вивчення дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень». Дніпро : РВВ ДНУ, 2014. 48 с.

Юрченко В.І. Макроекономічна політика сприяння міжрегіональній економічній інтеграції в напрямку розвитку національної економіки. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2012. № 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2012_11_6

Corbey, D. Dialectical functionalism: stagnation as a booster of European integration. International organization. 1995. Vol. 49. № 2. P. 253–284.

Diez, T., Wiener, A. Introducing the Mosaic of Integration Theory: It’s Past, Present and Future. Paper for presentation at the European Union Studies Association (EUSA) 8th Biennial International Conference. Mar. 27–29. 2003. Nashville. TN, Panel 8H (Unpublished). 27 p. Archive of European integration (AEI). URL: http://aei.pitt.edu/2858/1/107.pdf.

Etzioni, A. Political unification: a comparative study of leaders and forces. New York : Rinehart, 1965. 346 p.

Fritsch, M. Does R&D-cooperation behavior differ between regions? Industry and Innovation. 2003. Vol. 10, № 1. P. 25–39.

Fritsch, M., Lukas, R. Innovation, cooperation and the region Innovation, Industry Evolution and Employment. 1999. Р. 157–181.

Harrison, R. Europe in question: theories of regional international integration. London : George Allen & Unwin Ltd., 1974. 256 р.

Jacob, P., Toscano, J. The integration of political Communities. Philadelphia : Lippincott, 1964. 314 p.

Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English / Sixth Edition ; ed. by Sally Wehmeier. Oxford : University Press. 2000, 1540 p.

Reiterer, M. Interregionalism as a new diplomatic tool: the EU and East Asia. EFAR. 2006. № 11. Р. 242.

Song, W. Regionalization, inter-regional cooperation and global governance. Asia Europe Journal. 2007. vol. 5 (1). P. 67–82.

Torre, A. Rallet, А. Proximity and Localization. Regional Studies. 2005. Vol. 39. № 1. Р. 47–59.

Zhao, S., Cacciolatti, L., Lee, S., Song, W. Regional collaborations and indigenous innovation capabilities in China: A multivariate method for the analysis of regional innovation systems. Technological Forecasting and Social Change. 2015. Vol. 94. P. 202–220.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-18

Як цитувати

Корнієвський, С. (2022). МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (3), 47-57. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.3.7