ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.3.15

Ключові слова:

адміністративні послуги, сервісна держава, сервісна модель публічного управління, публічне адміністрування

Анотація

У статті проаналізовано послідовність становлення механізму надання адміністративних послуг. Виявлено, що змістове наповнення держави як сервісного інституту публічного управління бере за основу запровадження сервісної методології, яка ґрунтується на принципі «людиноцентризму», вагомого елементу, за яким досягається результативність його функціонування. Визначено, що надання адміністративних послуг органами публічної влади є одним із основних напрямів держави для забезпечення прав, свобод і законних інтересів приватних осіб. У час нестабільних суспільних відносин, що виникли внаслідок світової пандемії респіраторної хвороби COVID-19, держава намагається забезпечити громадян і юридичних осіб додатковими гарантіями від адміністративного свавілля. Узагальнено і систематизовано основні нормативно-правові акти, якими впроваджувалися адміністративні послуги та перспективи контролю за їх якістю. Під цим кутом зору окрема увага приділялася становленню та покращенню функціональних основ надання адміністративних послуг органами публічної влади. Формуючи інститут адміністративних послуг, держава, будучи сервісною інституцією, повинна насамперед направляти свій функціональний потенціал на те, щоб забезпечити їх гнучкість, виходячи з побажань громадян, а тому в її структурній організації основою має бути покращення якості обслуговування інтересів громадян та потреб усіх категорій населення. Доведено, що сучасний стан українського суспільства характеризується зміною концептуальних підходів до визначення сутності держави. Якщо раніше держава розглядалася як механізм забезпечення влади, то на сьогодні пріоритетним напрямом є створення умов, які забезпечують гідний рівень життя людини, адже правова, демократична держава надає суспільству адміністративні послуги та трансформується у сервісну державу для своїх громадян.

Посилання

Соколов В. Передумови та особливості реалізації моделі «сервісної» держави у системі державного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. № 1. 2013. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=898

Форстхофф Э. Тоталитарное государство. URL: https://velesovasloboda.info/philosophy/forsthoff-totalnoe-gosudarstvo.html (дата звернення: 20.11.2021).

Ніколаєнко К.В. Адміністративні послуги як різновид публічних послуг. Держава і право. № 47. 2010. C. 269–274. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/32983/13-N%20kola%20nko.pdf?sequence=1.

Авер’янов В. Українське адміністративне право: черговий етап реформування. Актуальні проблеми реформування. Суми, 2000.

Адміністративне право України. Повний курс : підручник / В. Галунько, П. Діхтієвський, О. Кузьменко та ін. ; за ред. В. Галунька, О. Правоторової. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 656 с.

Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 90-р. Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/90-2006-%D1%80#Text (дата звернення: 27.11.2021).

Про адміністративні послуги : Закон України від 6 вересня 2012 р. № 5203-VI. Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#Text (дата звернення: 27.11.2021).

Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг : Закон України від 15 липня 2021 р. № 1689-IX. Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1689-20#Text (дата звернення: 27.11.2021).

Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги : Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 44. Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/44-2013-%D0%BF#Text (дата звернення: 27.11.2021).

Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг : Указ Президента України від 29 липня 2019 р. Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/558/2019#Text (дата звернення: 27.11.2021).

Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1137. Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1137-2019-%D0%BF#Text (дата звернення: 27.11.2021).

Про Національну веб-платформу центрів надання адміністративних послуг : Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 72. Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/72-2021-%D0%BF#Text (дата звернення: 27.11.2021).

Питання організації моніторингу якості надання адміністративних послуг : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 864 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/864-2021-%D0%BF#Text (дата звернення: 27.11.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-18

Як цитувати

Риженко, І. (2022). ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (3), 109-115. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.3.15