МЕТОДОЛОГІЯ ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТЕНТУ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.4.3

Ключові слова:

методологія, публічно-управлінський контент, громадянське суспільство, правова держава, публічне управління, громадянин, людина, свобода

Анотація

Вивчено методологію публічно-управлінського контенту формування громадянського суспільства в Україні. З’ясовано, що реальна свобода особи уможливлюється в суспільстві правдивої демократії, де не держава, а політична влада панує над суспільством та його членами, а суспільство має безумовну першість (примат) стосовно держави. Перехід до такого суспільства – історично тривалий процес, пов’язаний із формуванням громадянського суспільства. Якими ж є внутрішні механізми громадянського суспільства, що дають змогу розвиватися економічним, соціально-культурним, політичним відносинам у режимі демократії, поваги до людської особи, гарантування її прав і свобод? Аби відповісти на це питання, найперше в методологічному аспекті, слід звернути увагу на те, що між поняттям «громадянське суспільство» й однопорядковим йому поняттям «суспільство» є не лише очевидний взаємозв’язок, але і доволі суттєві розбіжності. Обґрунтовано, що суспільство як громада, сукупність людей стає громадянським тоді, коли поміж людських відносин виникають принципово нові якісні стани, засновані на розвинених формах його самоорганізації і саморегуляції, на оптимальному співвідношенні публічних (державно-суспільних) і приватних (індивідуально-суспільних) інтересів за визначального значення останніх і безумовного визнання як вищої цінності такого суспільства, такої суспільної організації. Тому громадянському суспільству протистоїть не просто так зване «негромадянське» суспільство, тобто суспільство, що не володіє якостями громадянського, а суспільство насилля, утисків особи, державного тотального контролю за соціально значущою та приватною життєдіяльністю учасників громади.

Посилання

Кірюхін Д.І. Вступ до філософії релігії Гегеля. Київ: ПАРАПАН, 2009. 204 с.

Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы теории правоотношений. Москва: Наука, 1980. 280 с.

Кравцова З.С. До питання визначення поняття «легітимація державної влади»: конституційно-правовий аспект. Юридичний науковий електронний журнал. 2015. № 1. С. 24‒28.

Ковальчук В.Б. Легітимність державної влади: теоретико-правові аспекти: дис. на здоб. наук. ступ. д. ю. н. 12.00.01. Харків, 2011. 447 с.

Кремень В.Г. Політологія: підручник. Харків: Дакор, 2006. 432 с.

Гаврилов М.І. Філософія демократичної державності. Донецьк: Вебер, 2007. 380 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Як цитувати

Ганущин, С. (2022). МЕТОДОЛОГІЯ ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТЕНТУ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (4), 16-21. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.4.3