ПРОГРАМУВАННЯ МІСЦЕВОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.4.4

Ключові слова:

децентралізація, управління місцевим економічним розвитком, програмування соціально-економічного розвитку, «тригоризонтне» планування, алгоритм стратегічного управління

Анотація

У статті досліджено процес управління місцевим економічним розвитком на основі програмування соціально-економічного розвитку суспільних систем в умовах проведення реформи децентралізації влади в Україні. Ідентифіковано визначальну особливість сучасного управління соціально-економічним розвитком регіональних суспільних систем –застосування певного алгоритму «програми» управління їхнім розвитком на основі «тригоризонтної» системи «планування-управління». Визначено, що основними складниками такої системи «планування-управління» є: концепція стратегії розвитку, стратегія розвитку, політика розвитку та цільові програми. Встановлено, що одночасне використання такої системи і на загальнодержавному, і на регіональному рівнях, а також їх узгодження між собою за рахунок вертикальних зв’язків між основними складниками моделей управління різних рівнів перетворює «стандартну» систему управління розвитком у систему «програмування розвитку». Запропоновано використання такої моделі – програмування управління соціально-економічним розвитком – на рівні регіону як одного з найбільш ефективних дієвих сучасних системних інструментів управління розвитком адміністративно-територіальних одиниць, що видається особливо актуальним в умовах завершення реформи децентралізації в Україні. Отримані висновки свідчать про доцільність використання такого алгоритму «програмування розвитку» у вітчизняній практиці управління розвитком суспільних систем із метою підвищення ефективності управління місцевим економічним розвитком та якості проведення реформ в основних сферах українського суспільства.

Посилання

Слава С., Амборські Д., Сегварі П., Дацишин М. Розвиток економічно-проблемних територій: міжнародний досвід. Київ : Вид-во «К.І.С.», 2007. 144 с.

Гречаник Б.В. Особливості програмування місцевого соціально-економічного розвитку. Proceedings of the Science, society, education: topical issues and development prospects. SPC «Sci-conf.com.ua» : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., (м. Харків, 10–12 травня, 2020 р.). URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/SCIENCE-SOCIETY-EDUCATION_TOPICAL-ISSUES-ANDDEVELOPMENT-PROSPECTS_10-12.05.20.pdf

Гречаник Б.В. Основні чинники управління змінами в соціально-економічних системах. Проблеми формування та реалізації регіональної економіки : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 30 травня 2020 р.). Запоріжжя : ГО «СІЕУ», 2020. С. 64–67.

Ніжнянскі В., Потканскі Т., Сегварі П. Формування політики регіонального розвитку: досвід країн Центральної та Східної Європи в контексті вступу до ЄС. Київ : Вид-во «К.І.С.», 2007. 164 с.

Берданова О., Вакуленко В. Стратегічне планування місцевого розвитку. Практичний посібник : «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». Київ : ТОВ «София-А». 2012. 88 с.

Бородіна О.А. Теоретичні та практичні аспекти стратегічного планування в умовах децентралізації. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. Маріуполь. 2016. С. 104–111.

Адміністративно-територіальна реформа: завдання, шляхи реалізації, критерії ефективності : матеріали круглого столу / за ред. З.С. Варналія. Київ : ШСД, 2005. 73 с.

Ткачук А. До питання про реформу адміністративно-територіального устрою та конституційне регулювання. URL: https://decentralization.gov.ua/news/11333

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Як цитувати

Гречаник, Б. (2022). ПРОГРАМУВАННЯ МІСЦЕВОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (4), 22-30. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.4.4