ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 1917–1921 РР.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.4.9

Ключові слова:

захист економіки, механізми публічного управління та адміністрування, державна економічна політика, національні економічні інтереси, національновизвольні змагання

Анотація

У статті здійснено дослідження історичних умов реалізації публічного управління у сфері захисту економіки України у період національно-визвольних процесів і українського державотворення 1917–1921 років. Проведена історична реконструкція особливостей публічного управління у сфері захисту української національної економіки та здійснена аналітична інтерпретація механізму державного впливу на стан її захищеності в умовах воєнної агресії проти України у досліджуваний період. Основними методами проведеного дослідження є історично-правовий, який дозволив виявити історичні закономірності формування інституціоналізації публічно-адміністративних механізмів на українських землях у досліджуваний період; метод моделювання, який надав можливість оцінити дієвість управлінських впливів урядів на систему захисту економіки, внутрішніх механізмів функціонування органів публічної влади щодо посилення економічної спроможності промисловості, аграрного сектору та торгівлі; системний метод, за допомогою якого здійснено дослідження комплексної проблеми формування системи механізмів публічного управління у сфері захисту економіки у часи національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. Результатом дослідження став висновок про те, що всі чотири державні формування: Українська Народна Республіка (часів президентства М.С. Грушевського), Західноукраїнська Народна Республіка, Українська Держава (часів гетьмана П.П. Скоропадського), Українська Народна Республіка (часів Директорії С.В. Петлюри) здійснювали консолідацію у сфері економічної діяльності з метою її стабілізації. Проведений аналіз інструментів впливу надав можливість допустити, що головним вектором централізації була аграрна сфера, на яку спрямовувалися законодавчі ініціативи і спектр адміністративно-правових впливів. У результаті дослідження резюмовано, що недостатній рівень системності і контрольованості елементів публічного управління у сфері забезпечення захисту економіки України в умовах Національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. призвів до вразливості економіки, що в умовах воєнної агресії призвело до руйнування економічних інституцій і державності загалом.

Посилання

Тимченко Р. Державне будівництво та політико-економічні перетворення ЗУНР (листопад 1918–червень 1919 рр.). Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 рр. 2011. № 6. С. 111–144.

Сливка С.С. Правовий механізм реалізації земельної реформи у Західноукраїнській Народній Республіці. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія «Юридична». 2014. Вип. 2. С. 24–31.

Тимченко P. Соціально-економічна політика ЗУНР (ЗОУНР). Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 рр. 2012. № 8. С. 164–175.

Бевз Т. Соціально-економічні трансформації у добу Центральної Ради. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. 2008. Вип. 39. С. 91–108.

Терещенко Ю. Соціально-економічна політика урядів УНР Центральної доби Ради. Студії з історії Української революції 1917–1921 років: на пошану Руслана Яковича Пирога. Київ : Інститут історії України НАН України, 2011. С. 21–36.

Гаврилюк О. Українська революція 1917–1921 рр.: економічний вимір. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: «Історичні науки». Луцьк. 2018. № 6. С. 41–46.

Воронько Л.О. Українське державотворення в добу Гетьманату 1918 року: роль та значущість діяльності П. Скоропадського. Державне управління: теорія та практика. 2016. № 1. С. 3–20.

Злупко С.М. Економічна історія України : навч. посіб. Київ : Знання, 2006. 367 с.

Малюта О. Фінансово-економічна діяльність другої Української Народної Республіки. Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2018–2019. Випуск 19 / 20. С. 194–210.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Як цитувати

Карпенко, Є. (2022). ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 1917–1921 РР. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (4), 61-67. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.4.9