ЦІЛЕПОКЛАДАЛЬНИЙ ВИМІР СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.4.14

Ключові слова:

публічне управління, регіональне управління, стратегічне планування, цілепокладання, механізми, система, професійно-технічна освіта

Анотація

Стаття присвячена дослідженню цілепокладального виміру стратегічного планування розвитку професійно-технічної освіти на регіональному вимірі як механізму системи публічного управління освітою, що дає можливість визначити та забезпечити найбільш сприятливі умови для розвитку вказаної складової регіональної системи освіти. У якості методології дослідження використано системний аналіз, моделювання розвитку об'єкта управління, інтерпретацію результатів SWOT-аналізу. Показано, що саме на основі визначення цілей стратегічного планування розвитку регіональної системи професійно-технічної освіти здійснюється стратегічне управління її розвитком через реалізацію комплексних заходів, що підкріплені інструментами найбільш ефективного використання наявних ресурсів. Застосовано структурування різнорівневих цілей стратегічного планування в якості найбільш ефективного механізму публічного регулювання напрямків та динаміки процесів у вказаному секторі регіональної освіти. Обґрунтовано необхідність збалансованості процесів у регіональній системі професійно-технічної освіти із загальними соціально-економічними тенденціями розвитку регіону та країни. Відтак стратегічне планування у цілепокладальному вимірі має поєднувати комплекс конкретних завдань та основні характеристики довгострокового бачення вирішення наявних проблем регіональної системи професійно-технічної освіти, підтримуючи послідовність та цілеспрямованість управлінських дій. На основі визначення базових цілей розроблено комплекс конкретних заходів як інструмент організації діяльності суб'єктів публічного управління освітньою діяльністю на регіональному рівні на шляху досягнення стратегічної мети розвитку згаданої регіональної освітньої підсистеми.

Посилання

Сментина Н.В. Особливості методології стратегічного планування в системі державного управління соціально-економічним розвитком територій. Вісник Сумського державного університету. Серія: «Економіка». 2013. № 4. С. 67–80.

Нестерова Л.В., Стременко Л.О. Профтехосвіта України, ХХ – початок ХХІ століть. Київ : Педагогічна думка, 2012. 124 с.

Зеленська О., Краснянська Ю. Problems of interaction of the market of educational services and labor market of Ukraine. Чернігівський науковий часопис. 2017. № 1(8). С. 54–63.

Бородієнко О.В. Публічно-приватне партнерство закладів професійної освіти : практ. посіб. Біла Церква : Пшонківський О.В. [вид.], 2020. 300 с.

Братаніч Б.В. Освітній маркетинг в контексті глобалізації. Філософія освіти. 2006. № 5. С. 103–110.

Сучасні моделі професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу: порівняльний досвід : монографія / В.В. Артемчук та ін. ; за заг. ред. В.О. Радкевич. Житомир : Полісся, 2018. 207 с.

Управління якісною підготовкою фахівців у професійно-технічних навчальних закладах на основі маркетингу ринку праці та освітнього моніторингу в умовах регіоналізації : монографія / Я.Г. Камінецький та ін. Львів : Сполом, 2010. 321 с.

Вплив трансформації ринкової економіки на управління розвитком професійно-технічної освіти : монографія / В.І. Свистун та ін. ; за наук. ред. В.І. Свистун. Київ : Поліграфсервіс, 2014. 183 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Як цитувати

Кравченко, Л. (2022). ЦІЛЕПОКЛАДАЛЬНИЙ ВИМІР СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (4), 95-103. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.4.14