ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.2.12

Ключові слова:

професійний розвиток педагога, джерела фінансування, диверсифікація, місцевий бюджет, субвенція з державного бюджету

Анотація

Сучасна система підвищення кваліфікації педагогічних кадрів має бути мобільною, здатною своєчасно реагувати на зміни в освітній галузі. Педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти зобов’язані щороку підвищувати кваліфікацію, що включає опановування нових та вдосконалення набутих професійних компетентностей. Безперервний професійний розвиток визначений професійним стандартом як одна з трудових функцій вчителя закладу загальної середньої освіти. Нові підходи до підвищення кваліфікації вчителів, звичайно, потребують підвищення якості освітніх послуг та відповідного фінансового забезпечення. Обмеженість фінансових ресурсів місцевих бюджетів зумовлює необхідність залучення додаткових джерел та оновлення механізмів фінансування. В статті досліджено перспективи запровадження диверсифікованої системи фінансування підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах реформування освіти згідно з концепцією якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», зокрема, залучення коштів місцевих бюджетів, субвенцій з державного бюджету, коштів фізичних та юридичних осіб, власних надходжень закладів освіти. Серед напрямів підвищення ефективності використання коштів визначено фінансування за принципом «гроші ходять за вчителем», а також вільний вибір місця, видів та суб’єктів підвищення кваліфікації за результатами конкурсного відбору, в тому числі проведення процедур закупівель через електронну систему закупівель Prozorro. Проведено аналіз розподілу та напрямів використання коштів субвенції на підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, вчителів 5–11(12) класів, асистентів вчителів, проведення супервізії. Визначені переваги та недоліки існуючої системи фінансування підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

Посилання

Про освіту: Закон України від 05 вересня 2017 р. № 2145-VІІІ. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 08.05.2022)

Про затвердження професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)»: Наказ Міністерства економіки, економіки та сільського господарства від 23 грудня 2020 р. № 2736. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2736915-20#Text (дата звернення: 08.05.2022)

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800. Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text (дата звернення: 12.05.2022)

Динаміка кадрового складу педагогічних працівників у денних закладах загальної середньої освіти за 2016/2017–2021/2022 навчальні роки: Інформаційно-аналітичний бюлетень /Державна наукова установа «Інститут освітньої аналітики». Київ, 2022. С. 5–6.

Олійник В. В. Теоретико-методологічні засади державного управління післядипломною освітою в контексті євроінтеграції : монографія. Луцьк : ПрАТ «Волин. обл. друк.», 2016. 500 с.

Сиченко В. В., Мартиненко О. М., Рибкіна С. О. Державна політика у галузі неперервної освіти. Публічне управління та митне адміністрування. 2018. № 1(18). С. 134–140.

Бюджет України 2019: Статистичний збірник / Міністерство фінансів України. Київ, 2020. 298 с.

Бюджет України 2020: Статистичний збірник / Міністерство фінансів України. Київ, 2021. 299 с.

Про повну загальну середню освіту: Закон України від 16 січня 2020 р. № 463-IX. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text (дата звернення: 11.05.2022)

Горбась І. М. Підходи до трактування поняття «диверсифікація» Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2008. Вип. 99–100. С. 22–25.

Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2021 році: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2021 р. № 476. Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/476-2021-%D0%BF#Text (дата звернення: 13.05.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-08

Як цитувати

Тоточенко, Т. В. (2022). ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (2), 90-97. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.2.12