УКРАЇНА В ГЛОБАЛЬНИХ РЕЙТИНГАХ: РЕТРОСПЕКТИВА ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.2.13

Ключові слова:

публічне управління, національна економіка, фінансова безпека, глобальні рейтинги, ВВП, конкурентоспроможність економіки, людський капітал, трудова міграція

Анотація

У статті проаналізовано позиції України у глобальних рейтингах Global Offshore Developer Rates, Business Enabling Environment, Index of Economic Freedom, Global Competitiveness Index, Human Development Index, World Happiness Report), а також за окремими показниками міжнародних організацій (Світовий індекс продовольчих цін FAO, показники міграції населення Світового Банку) і національної статистики в динаміці з часу відновлення незалежності. Визначено такі основні тенденції: масштабний процес деіндустріалізації національної економіки, жорсткого таргетування і стиснення сектора промисловості; скорочення ролі промисловості в економіці; втрати конкурентоспроможності на глобальному ринку та темпів розвитку людського потенціалу; низький потенціал зростання валової доданої вартості аграрної галузі у порівнянні з наукомісткими розробками та високотехнологічним виробництвом; посилення ризиків стагнації національної економіки в разі зміни тенденцій і створення несприятливої ситуації на сировинних ринках; Україна знаходиться на межі попадання до групи країн, де відсутні економічні свободи, маючи позитивне середовище для розвитку міжнародних проєктів в ІТ-секторі; недостатнє прагнення до побудови соціально орієнтованої конкурентоспроможної ринкової економіки перетворює Україну на одну з країн з найбільш розчарованим та нещасливим населенням, що призводить до відтоку людського капіталу (зростання темпів трудової міграції). Стратегічний вектор розвитку полягає в структурній модернізації економічного, політичного і соціального аспектів реалізації публічної політики в Україні з метою формування конкурентоспроможної економіки, яка базується на інноваціях та сучасному виробничому потенціалі, забезпечує високі екологічні та ресурсоефективні стандарти у глобальному конкурентному середовищі, адаптивна до потреб внутрішнього та глобальних ринків. Обгрунтовано напрями забезпечення стійкості фінансової системи як основи стабільного розвитку держави, особливо в умовах кризи.

Посилання

2022 Index of Economic Freedom. URL: https://www.heritage.org/index/ranking

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Мунько А. Ю. Удосконалення інструментів управління складовими місцевих фінансів в умовах децентралізації. Університетські наукові записки. 2016. № 1(57). С. 281–288.

Business Enabling Environment. URL: https://www.worldbank.org/en/programs/business-enabling-environment

FAO Food Price Index. Food and Agriculture Organization. URL: https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en

Global Offshore Developer Rates By Country in 2021. DAXX. URL: https://www.daxx.com/blog/development-trends/average-rates-offshore-developers

Happiness, benevolence, and trust during COVID-19 and beyond. URL: https://worldhappiness.report/ed/2022/happiness-benevolence-and-trust-during-covid-19-and-beyond/#ranking-of-happiness-2019-2021

Latest Human Development Index Ranking. UNDP. URL: https://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking

Migration and Remittances Data. World Bank. URL: https://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data

Rybalchenko L., Ryzhkov E., Ohrimenco S. Modeling economic component of national security. Philosophy, economics and law review. 2021. Vol. 1, no. 1. P. 25–36.

The Global Competitiveness Index 4.0 2019 Rankings. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_2019_Rankings.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-08

Як цитувати

Трещов, М. М. (2022). УКРАЇНА В ГЛОБАЛЬНИХ РЕЙТИНГАХ: РЕТРОСПЕКТИВА ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (2), 98-104. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.2.13