ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ ІЗ КІБЕРБЕЗПЕКИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.3.1

Ключові слова:

віртуально-навчальна лабораторія, інформаційні технології, кібербезпека, професійне навчання, фахівець із кібербезпеки

Анотація

У статті розглянуто нормативно-правове підґрунтя організації професійного навчання в Україні та його форми організації. Конкретизоване сутнісне значення дефініції «віртуально-навчальна лабораторія», під яким вбачається віртуальне середовище навчання, яке дозволяє моделювати поведінку об’єктів реального світу в інформаційно-освітньому середовищі та оволодівати новими знаннями та вміннями. Наведено структурну схему моделі віртуально-навчальної лабораторії для моделювання процесів у кібербезпеці яка підтверджує доцільність та можливість її широкого використання як основного засобу формування системи знань, умінь та навичок при вивченні загальних і професійних цифрових компетенцій, ІТ-технологій та знань у сфері кібербезпеки. Запропоновано функціональну схему моделі віртуально-навчальної лабораторії для моделювання процесів у кібербезпеці, впровадження якої надасть широкі можливості для створення різних навчальних ситуацій у сфері кібербезпеки. Визначено переваги застосування віртуально-навчальної лабораторії для моделювання процесів у кібербезпеці для освітніх потреб державної і приватної кібербезпеки (у загальноосвітньому аспекті: формування фахових компетенцій; підвищення якості самостійної навчально-пізнавальної діяльності; розвиток мотиваційної діяльності; доступність та автоматизація операцій; у організаційно-технічному аспекті: заощадження на придбанні апаратного забезпечення; можливість використання різноманітних операційних систем та потенційно небезпечного програмного забезпечення; можливість створення необхідних апаратних конфігурацій), а також основні недоліки віртуально-навчальної лабораторії та хмарних технологій у цілому (безпека інформації, постійне з’єднання з мережею Інтернет, а також потреба у надійному з’єднанні з нею; можливість втрати даних у «хмарі»).

Посилання

Як карантин вплинув на українських програмістів. Українське інтернет-видання «День». URL: https://m.day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/it-v-onlayn

Про схвалення Концепції розвитку цифрових компетентностей та затвердження плану заходів з її реалізації : розпорядження Кабінету Міністрів України № 167-р від 03.03.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-%D1%80#Text

Про професійний розвиток працівників : Закон України № 4312-VIвід 12.01.2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4312-17#Text

Литовченко І. М. Форми й методи корпоративного навчання у контексті навчання дорослих. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 2015. Вип. 2. С. 45–50.

Розвиток української ІТ-індустрії. Аналітичний звіт. URL: https://ko.com.ua/files/u125/Ukrainian_IT_Industry_Report_UKR.pdf

Крупський Я. В. Тлумачний словник з інформаційно-педагогічних технологій : словник / Я. В. Крупський, В. М. Михалевич. Вінниця : ВНТУ, 2010. 72 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / Семен Гончаренко ; гол. ред. С. Головко. Київ: Либідь, 1997. 373 с.

Олексюк В. П. Досвід організації віртуальних лабораторій на основі технологій хмарних обчислень. Інформаційні технології в освіті. 2014. Вип. 20. С. 128–138.

Бурячок В. Л. Віртуальна лабораторія для моделювання процесів в інформаційній та кібербезпеці як засіб формування практичних навичок студентів / В. Л. Бурячок, С. М. Шевченко, П. М. Складанний. Кібербезпека: освіта, наука, техніка. 2018. № 2. С. 98–104.

Державно-приватне партнерство у сфері кібербезпеки: міжнародний досвід та можливості для України : аналіт. доп. / за заг. ред. Д. Дубова. К. : НІСД, 2018. 84 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Як цитувати

Арсенович, Л. А. (2022). ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ ІЗ КІБЕРБЕЗПЕКИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (3), 3-13. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.3.1