ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ ПРОКУРАТУРИ З ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.3.4

Ключові слова:

принципи, взаємодія, прокуратура, органи публічної влади, органи місцевого самоврядування

Анотація

Стаття присвячена розкриттю системи принципів взаємодії прокуратури з органами публічної влади й місцевого самоврядування. Автором наголошено, що взаємодія між прокуратурою, органами публічної влади та місцевого самоврядування має відбуватись у відповідності до певних принципів – загальних керівних положень, які сприяють досягненню завдань спільної діяльності та є обов’язковими для усіх учасників. Зауважено, що принципи досліджуваної взаємодії є похідними від загальних принципів організації та діяльності органів публічної та муніципальної влади, а також мають відносну нормативну визначеність. Також у статті вказується, що принципи взаємодії прокуратури з органами публічної влади та місцевого самоврядування є складним системним явищем. З огляду на це запропоновано поділяти всю систему досліджуваних принципів на дві групи: загальні та спеціальні. При цьому, до першої групи запропоновано відносити низку конституційних принципів публічного управління, зокрема, верховенства права, законність, незалежності та рівності, гласності і відкритості. Натомість, до другої групи, автор пропонує відносити принципи науковості, планування та безперервності, оперативності, а також обов’язковості виконання узгоджених заходів й контролю за їх реалізацією. Особливу увагу у статті приділено висвітленню специфіки кожного із наведених принципів у контексті взаємодії прокуратури з органами публічної влади та місцевого самоврядування. Автор приходить до висновку, що принципи досліджуваної взаємодії є взаємозалежними, доповнюють один одного, а також визначають напрям та характер спільної діяльності взаємодіючих суб’єктів. Разом з тим, закцентовано, що визначений перелік не є вичерпним й може бути предметом подальших наукових розробок, проте, на думку автора, окреслені принципи є найважливішими для досягнення найбільш значущого практичного результату взаємодії прокуратури з органами публічної влади й місцевого самоврядування.

Посилання

Дудченко В. В. Принципи взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та ювенальної превенції у сфері запобігання правопорушенням серед неповнолітніх. Прикарпатський юридичний вісник. 2019. Вип. 3(28). Т. 2. С. 47–51.

Завальний М. В. Принципи взаємодії державних та недержавних суб’єктів правоохорони в Україні. Правовий часопис Донбасу. 2018. № 1(62). С. 114–119.

Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Орищенко I. B. Щодо принципів організації та діяльності прокуратури України. Форум права. 2012. № 1. C. 691–696.

Про затвердження Порядку взаємодії між органами прокуратури, Національної поліції України, Служби безпеки України, уповноваженими органами державного нагляду (контролю), державними спеціалізованими установами під час виявлення та здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень проти довкілля : Наказ Генерального прокурора, міністра внутрішніх справ України, голови Служби безпеки України, міністра аграрної політики та продовольства України, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України від 16 червня 2022 року № 94/363/150/226/356. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/v094_905-22

Про затвердження Порядку координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності: Наказ Генерального прокурора від 08 лютого 2021 року № 28. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0028905-21#Text

Савенко Д. Л. Верховенство права і законність в організації та діяльності прокуратури України: загальнотеоретичне дослідження : автореф. дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Одеса, 2015. 20 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Як цитувати

Великодний, Д. В. (2022). ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ ПРОКУРАТУРИ З ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (3), 30-35. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.3.4