ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.3.10

Ключові слова:

цифровізація публічного управління, інформаційна система управління освітою, система безперервної освіти педагогічних працівників

Анотація

Основною темою статті є питання цифровізації публічного управління в системі безперервної освіти педагогічних працівників. Зазначається, що розвиток цифрових комунікацій впливає на ефективність управлінських рішень. У статті проаналізовано міжнародний досвід використання інформаційних систем в публічному управлінні освітою. Окреслено основні складові, що характеризують успішно діючу EMIS. Вивчено практику впровадження та використання EMIS в Данії, Литві та Естонії. На основі проведеного дослідження, визначено найбільш актуальні елементи досвіду для впровадження в публічне управління системою безперервної освіти педагогічних працівників України. Вивчено чинні українські інформаційні системи публічного управління освітою, зокрема «Державну інформаційну систему освіти» (ДІСО) та «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» (АІКОМ). Сформовано пропозицію щодо створення на базі АІКОМ окремого модуля «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників». Визначено типи даних, що міститиме модуль, та їх використання органами публічного управління, закладами освіти, педагогічними працівниками, суб’єктами підвищення кваліфікації. Зауважено, що дані модуля дозволять органам публічного управління в системі безперервної освіти автоматизувати процес збору статистичної інформації та формування звітності з питань підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Також, модуль дозволить закладам освіти систематизувати дані та полегшить пошук суб’єктів підвищення кваліфікації педагогічним працівникам. Питання створення модуля є актуальним для публічного управління в системі безперервної освіти, особливо у воєнний час, адже допоможе працювати з інформацією незалежно від місцеперебування, що створить безпечні умови праці для органів публічного управління та педагогічних працівників.

Посилання

Кобзев І. В., Косенко В. В., Мельников О. Ф. Цифрова трансформація публічного управління. Research and Innovation: Сonference proceedings, New York, USA : Yunona Publishing, 2021. С. 145–152.

Пугачова М. В. Реєстри системи освіти в європейських країнах: корисний досвід для України. Статистика України. 2021. № 1. URL: http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/5812/1/SU_2021%231_26-05%20%281%29-58-68.pdf

Jensen V. M., Rasmussen A. W. Danish education registers. Scandinavian Journal of Public Health. 2011. 39(Suppl. 7). Р. 91–94. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21775362

Розвиток інформаційних систем управління освітою як інструмент реалізації державної освітньої політики : монографія / відп. ред. С. Л. Лондар. Київ : ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 2020. 258 с.

Eesti hariduse infosüsteemi asutamine ning põhimäärus. URL: https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011185?leiaKehtiv

Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS). URL: https://www.ehis.ee/

Про введення в дослідну експлуатацію інформаційно-телекомунікаційної системи державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики» «Державна інформаційна система освіти» : наказ Міністерства освіти і науки України від 31. 08. 2016 № 1054. URL: https://diso.gov.ua/upload/Nakaz_1054.PDF

Про затвердження Положення про програмно-апаратний комплекс «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» : Постанова Кабінету Міністрів України від 02. 12. 2021 № 1255. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1255-2021-%D0%BF#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Як цитувати

Лебідь, О. В. (2022). ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (3), 72-78. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.3.10