СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВИХ РОЗРОБОК ЩОДО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.3.11

Ключові слова:

публічне управління, населення, якість, первинна медико-санітарної допомога, охорона здоров’я

Анотація

Здобутками вітчизняних науковців є: розмежовано поняття «медична послуга» та «медична допомога»; систематизовано механізми (методи, засоби) публічного управління якістю медичної допомоги населенню; узагальнено методики оцінювання якості медичної допомоги та діяльності суб’єктів, що надають ПМСД; методики оцінюванню якості медичної допомоги населенню та результативності медичної реформи на первинній ланці вітчизняної сфери охорони здоров’я як засобу впливу на її параметри; характеристиці рівня правового, кадрового й матеріально-технічного забезпечення закладів і підрозділів ПМСД, а також джерел їхнього фінансування; характеристика особливостей надання медичної допомоги залежно від різних критеріїв; виявлено проблеми, що знижують якість медичної допомоги; конкретизовано пріоритетні напрями удосконалення умов надання медичної допомоги населенню; обґрунтовано переваги надання медичної допомоги на засадах сімейної медицини. Хоча якість первинної медико-санітарної допомоги населенню й залежить від належної взаємодії та ресурсного забезпечення у ланцюгу «пацієнт – лікар і/чи медичний персонал – медичний заклад», але не можна нехтувати впливом на цей процес органів державного управління та органів місцевого самоврядування. Перспективними напрямом дисертаційного дослідження є «Публічне управління якістю первинної медико-санітарної допомоги населенню», а подальші наукові розвідки мають бути присвячені розробці теоретичних положень і практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення публічного управління розвитком закладів первинної медико-санітарної допомоги як запоруки покращання здоров’я населення.

Посилання

Корнацький В. М., Михальчук В. М., Дяченко Л. О. Концептуальні підходи обґрунтування моделі оптимізації медичної допомоги на етапі розвитку сімейної медицини. Світ медицини та біології. 2019. № 2. С. 75–79. DOI 10.26724/2079-8334-2019-2-68-75-79

Котляревський Ю. О. Організаційно-економічний механізм державного регулювання якості медичних послуг в Україні : автореф. дис. ... к.держ.упр. : 25.00.02. Харків, 2009. 18 с.

Лехан В. М., Надутий К. О., Гриценко Л. О. Характеристика стосунків органів місцевого самоврядування із закладами первинної медичної допомоги. Український журнал медицини, біології та спорту. 2021. Т. 6. № 6. С. 164–170. DOI 10.26693/jmbs06.06.164

Миронов А. Г. Державний контроль як засіб забезпечення якості медичної допомоги. Публічне право. 2019. № 4. С. 98–110. https://doi.org/10.37374/2019-36-11

Надюк З. О. Державне управління якістю медичної допомоги в системі охорони здоров’я України : автореф. дис. ... к.держ.упр. : 25.00.02. Київ, 2006. 20 с.

Савкіна О. В. Механізми державного регулювання системи надання медичної допомоги населенню України : автореф. дис. … к.держ.упр. : 25.00.02. Донецьк, 2006. 23 с.

Шкільняк М. М., Кривокульська Н. М. Розвиток концептуальних підходів до управління якістю медичних послуг закладів охорони здоров’я. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2020. № 2. С. 22–30. DOI 10.11603/1681-2786.2020.2.11406

Яремчук О. В. Удосконалення державного управління первинною медико-санітарною допомогою в Україні : дис. … к.держ.упр. : 25.00.02. Запоріжжя, 2020. 208 с.

Меlnychenko O., Chovpan G., Udovychenko N., Muratov G., Кravchenkо Zh., Rohova О., Kutuzyan Zh. The medical reform: realities and prospects for Ukraine. Wiadomosci Lekarskie. 2021. Vol. LXXIV. Issue 5. May. Р. 1208–1212. DOI: 10.36740/WLek202105130

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Як цитувати

Мельниченко, О. А., & Сємєнєнко, С. В. (2022). СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВИХ РОЗРОБОК ЩОДО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (3), 79-85. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.3.11