ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.4.5

Ключові слова:

публічне управління, охорона здоров’я, розвиток, наукові дослідження.

Анотація

Не слід зневажати існуючими досягненнями медичної реформи: покращання фінансових можливостей комунальних некомерційних підприємств за рахунок автономізації та комерціалізації, збільшення частки приватного сектора, упорядкування логістики пацієнтів між ланками сфери охорони здоров’я тощо. Більше за те, вкрай важливо зберегти динаміку позитивних змін, але для цього необхідне подальше зміцнення ресурсного потенціалу й підвищення ефективності/ результативності його використання в цій сфері національної економіки. Надбанням вітчизняної науки є наступні результати досліджень: уточненню сутності понять за даною проблематикою; еволюція моделей охорони здоров’я і публічного управління розвитком цієї сфери національної економіки; інституціональне та інституційне забезпечення цього процесу; механізми публічного управління розвитком сфери охорони здоров’я; узагальнення методик моніторингу, а також критеріїв і показників оцінювання результатів публічного управління розвитку сфери охорони здоров’я; проміжні результати медичної реформи в Україні, а також проблеми у цій царині; виокремлено для подальшої адаптації до умов України передовий світовий досвід щодо подальшого розвитку сфери охорони здоров’я; удосконалено механізми публічного управління розвитком сфери охорони здоров’я. З урахуванням викликів сьогодення, одна з наступних тем («Публічне управління подальшим розвитком сфери охорони здоров’я», «Організаційно-правовий механізм публічного управління сприяння розширенню приватного сегменту сфери охорони здоров’я України», «Організаційно-економічний механізм публічного управління матеріально-технічним забезпеченням розвитку вітчизняної сфери охорони здоров’я», «Комплексний механізм публічного управління розвитком сфери охорони здоров’я України в умовах загрози військовій агресії») стане предметом власного дисертаційного дослідження. Подальші наукові розвідки мають бути присвячені розробці теоретичних положень і практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення публічного управління розвитком сфери охорони здоров’я.

Посилання

Бакай А.Є. Міжвідомча взаємодія як інструмент публічного управління галуззю охорони здоров’я в Україні. Аспекти публічного управління. 2017. Т. 5. № 10. С. 29–38. doi: 10.15421/15201732

Книш С.В. Удосконалення публічного управління сферою охорони здоров’я в Україні: аналіз реформи та європерспективи. Актуальні проблеми правознавства. 2019. Вип. 1. С. 54–59.

Миколенко О.М. Ефективність публічного управління в сфері охорони здоров’я. Правова держава. 2019. № 35. С. 44–53. DOI: https://doi.org/10.18524/2411- 2054.2019.35.181346

Ніколюк О.В. Бондар В.А., Цвєткова Н.Ю. Напрями удосконалення системи публічного управління розвитком у сфері охорони здоров’я України. Економіка харчової промисловості. 2021. Т. 13. Вип. 3. С. 94–100. DOI: 10.15673/fie. v13i3.2137

Рябець Д.М. Концептуальні засади стратегічного управління сферою охорони здоров’я. Український журнал прикладної економіки. 2020. Т. 5. № 2. С. 122– 127. DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-2-15

Солоненко І., Сабліна Л., Єна Л. Сучасні та майбутні виклики для публічного управління у сфері охорони здоров’я. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2020. Вип. 2. С. 100–109. DOI 10.36.030/2664-3618-2020-2-100-109

Mеlnychenko O., Chovpan G., Udovychenko N., Muratov G., Кravchenkо Zh., Rohova О., Kutuzyan Zh. The medical reform: realities and prospects for Ukraine. Wiadomosci Lekarskie. 2021. Vol. LXXIV. Issue 5. May. Р. 1208–1212. DOI: 10.36740/ WLek202105130

Mеlnychenko O., Nesterenko R., Kosіlova O., Кravchenkо Zh. Discussion of the essence of the concept of «Public administration of healthcare development». Priority Areas of Science Research: The 10 st International scientific and practical conference, October 26–27, 2020. Washington. 2020. P. 28–32.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-10

Як цитувати

Мельниченко, О. А., & Овчарова, Ж. М. (2022). ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (4), 40-46. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.4.5