ПОНЯТІЙНО-КАТЕГІОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.4.3

Ключові слова:

інформація, інформаційна безпека, національна безпека, професійна підготовка, держава, державне управління.

Анотація

В статті досліджено основні поняття інформаційної безпеки України які впливають на національну безпеку з врахуванням умов, що склались. Початок повномасштабного вторгнення російських військ на територію України змусив всю нашу країну не лише перейти в режим воєнного стану але й кардинально змінити тактику дій задля збереження своєї цілісності. Підступність ворога криється не лише в загарбництві, але й в особливостях ведення боротьби, яка відображається в розповсюдженні недостовірної інформації. Таким чином, ворог застосовує тактику гібридної війни, в якій окрім крилатих ракет, збройного наступу, психологічного тиску зазнають громадяни не лише тимчасово окупованих територій. Завдяки активним спробам інформаційних атак однією з основних загроз інформаційної безпеки є дезінформація всього суспільства. Світові тенденції свідчать, що саме активне поглиблення сфер професійної діяльності, освіти, науки, техніки пов’язане з динамічним розвитком суспільного життя. Сучасний стан розвитку інформаційних технологій повинен відповідати динаміці розвитку державних та приватних інформаційних структур. Як результат – Україна активно реалізовує усі вимоги щодо забезпечення усіх сфер життєдіяльності висококваліфікованими кадрами галузі інформаційного забезпечення. Проте, активні спроби ворога атакувати інформаційні ресурси, задля використання у своїх цілях, змушують дослідити поняття інформаційної безпеки з іншого боку. Негативний інформаційний вплив відбувається за рахунок застосування найновітніших технологій впливу шляхом розповсюдження завідомо неправдивої інформації яка спричиняє внутрішні конфлікти національного та релігійного характеру, підриває віру громадян до державного управління, пропагандує початок внутрішніх озброєних конфліктів, порушує суверенітет і територіальну цілісність держави. Своєчасне виявлення негативного інформаційного впливу потребує наукового обґрунтування поняття інформаційної безпеки та можливості оцінки усіх можливих загроз та впливів задля мінімізації їх наслідків. Актуальність застосування такого підходу обумовлена пошуком та застосуванням актуальних моделей виявлення інформаційних впливів.

Посилання

Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: http://zakon1.rada.gov.ua

Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 р. № 2210-III: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14

Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 р. № 2657-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text

Большой энциклопедический словарь. URL: http://www.vedu.ru/ bigencdic/24156/

Shannon C.E. A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, Vol. 27, pp. 379–423, 623–656, July, 11 October, 1948.

Винер Н. Кибернетика и общество. М., 1958.

Конституція України від 28.06.1996 р № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Ільницька У. Інформаційна безпека України: сучасні виклики, загрози та механізми протидії негативним інформаційно-психологічним впливам. Humanitarian vision. 2016. Вип. 2 (1). С. 27–32.

Інформаційна безпека держави у контексті протидії інформаційним війнам : навчальний посібник. Заг. ред. В. Толубка. Київ : НАОУ, 2004. 177 с.

Сащук Г. Інформаційна безпека в системі забезпечення національної безпеки. URL: http:// journ. univ.kiev.ua/trk/publikacii/satshuk_publ.php.

Інформаційна загроза. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86% D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D 0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D 0%B7%D0%B0

Інформаційна безпека підприємства та особливості її організації. URL: https://pidruchniki.com/15341220/politologiya/ponyattya_vidi_zagroz_natsionalnim_ interesam_ natsionalniy_bezpetsi_informatsiyniy_sferi

Горбулін В.П., Качинський А. Засади національної безпеки України. К. : Інтертехнологія, 2009. 272 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-09

Як цитувати

Дикий, А. П., Дика, О. С., Наумчук, К. М., & Тростенюк, Т. М. (2022). ПОНЯТІЙНО-КАТЕГІОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (4), 23-31. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.4.3