ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВПЛИВУ КОРУПЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.4.1

Ключові слова:

антикорупційна політика, держава, державне управління, корупція, економічна безпека, індекс сприйняття корупції.

Анотація

Багато праць присвячено причинам та передумовам розвитку корупції в Україні та світі. Більшість науковців схильні до того, що існування такого негативного явища пов’язане з рівнем життя населення та їх соціальним статусом. Представники економічного підходу вивчення причин та умов появи корупції схильні до тієї думки, що незважаючи на соціальний статус схильність особи до матеріального збагачення, її інтерес та бажання від всього отримувати ренту – це і є причина укорінення цього руйнівного явища. Становлення України як сильної, незалежної, правової, демократичної та соціально-орієнтованої держави перебувало під впливом значної кількості явищ позитивного та негативного характеру, які значною мірою впливали і досі впливають на суспільно-політичні процеси. Постійні загрози, тиск та війна вплинули на нашу територіальну, культурну, етнічну, економічну, демократичну та соціальні складові. Саме тому, стаття присвячена висвітленню негативного впливу корупції як загрози економічній безпеці України. В процесі дослідження проаналізовано основні підходи до оцінки рівня корупції, вказано на важливість врахування міжнародних індексів для розробки і реалізації комплексу заходів які впливатимуть на попередження, виявлення та припинення корупційних правопорушень різного характеру. Також, зазначено, що враховуючи всі події, з якими зіштовхнулась наша країна в умовах повномасштабного вторгнення вплинуло на необхідність реформування системи забезпечення національної, в тому числі економічної безпеки. Адже сучасна українська держава перебуває в умовах, у яких питанням захисту критичної інфраструктури та мінімізація корумпованості усіх державних установ та організацій має перебувати на першому плані.

Посилання

Декларація ООН про боротьбу з корупцією і хабарництвом у міжнародних комерційних операціях від 16.12.1996 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ card/995_369

Індекси сприйняття корупції – 2022. URL: https://cpi.ti-ukraine.org/

Корупція в Україні 2021: розуміння, сприйняття, поширеність. Звіт за результатами опитування населення та бізнесу. Київ : НАЗК, 2022. URL: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/1009488299966710444nacp_report_ info_sapiens_2021_ukr_final_.pdf 4. Наумчук К.М. Механізм державної антикорупційної політики в забезпеченні економічної безпеки України: дис. на здобуття наук. ступеня доктора філософії. Житомир, 2021. URL: https://old.ztu.edu.ua/ua/science/files/onelife/diser_Naumchuk.pdf

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show /1700-18.

Соснін О. Про необхідність використання світового досвіду у боротьбі з корупцією у вітчизняній практиці. Віче. 2014. № 1–2. С. 16–18.

Global peace index 2023. URL: https://www.visionofhumanity.org/wp-content/ uploads/2023/06/GPI-2023-Web.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-26

Як цитувати

Дика, О. С., Наумчук, К. М., & Тростенюк, Т. М. (2023). ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВПЛИВУ КОРУПЦІЇ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (4), 3-9. https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.4.1