СИНЕРГЕТИЧНА ПАРАДИГМА УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.1.7

Ключові слова:

парадигма, система, трансформація, синергія, структура

Анотація

У статті досліджено процес формування синергетичної парадигми управління у галузі економічних наук, актуальність якої обумовлюється структурними трансфор- маціями національної економіки. В публікації розглянуто існуючі парадигми, сформовані у ході розвитку економічної науки, обґрунтовано їх значення у формуванні синергетичної парадигми. Визначено етапи еволюції економічної думки та окреслено перспективність синергетичного підходу до системи управління національною економікою в умовах струк- турних трансформацій перебіг яких обумовлюється посиленням впливовості зовнішніх факторів, що збільшує часовий період невизначеності. Представлено процес структурних трансформацій національної економіки, що потребує впровадження синергетичних засад управління, оскільки принципи синергетики передбачають всебічний розвиток суспіль- ства через посилення адаптативних властивостей економіки, екологічної спрямованості та соціальної справедливості.

Посилання

Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. Новый диалог человека с природой. Москва, 2001.

Евстигнеева Л.П., Евстигнеев Р.Н. Догоняющее развитие: современная трактовка. Москва, 2012. 45 с.

Хакен Г. Синергетика. Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах. Москва, 1985.

Курдюмов С.П., Князева Е. Н. Структура будущого: синергетика как методологическая основа футорологии. Синергетическая парадигма. Нелинейное мышление в науке и искусстве. Прогресс-Традиция, 2002. С. 109–125.

Мельник Л.Г. Социально-экономический потенциал устойчивого развития: учебник. Сумы : ИТД «Университетская книга», 2008. 1120 с.

Потравка Л.О. Модель трансформацій аграрного сектора України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2016. С. 40. Вип. 20–46.

Потравка Л.О. Системна основа синергетичної парадигми як нового підходу до проблем підвищення ефективності трансформацій економічної системи України. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2015. Вип. 222. С. 117–123.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-20

Як цитувати

Потравка, Л. (2021). СИНЕРГЕТИЧНА ПАРАДИГМА УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (1), 40-45. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.1.7