СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ АСПЕКТІВ ТРАНСФОРМАЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.2.10

Ключові слова:

система, еволюція, розвиток, трансформація, економічна система, управління

Анотація

Основними проблемами досліджень трансформаційного процесу економічної системи є обрання загального теоретичного підходу та методів їх здійснення. Використання системного підходу є початковим етапом формування нової наукової парадигми, необхід- ної для створення ефективної структури національної економіки у ході трансформацій- них перетворень. Визначено та обґрунтовано засади формування системної парадигми в межах еволюційної економічної теорії. Доведено, що з точки зору системного підходу реалізується намагання багатоаспектного розгляду соціально-економічних утворень як комплексів, що мають риси технологічних, економічних, соціальних, інституційних, біо- логічних та інших систем. Головним об’єктом розгляду є соціально-економічні системи, а предметом – їх розвиток, що базується на взаємодії внутрішніх підсистем та вплив зовнішніх систем і середовищ. Дослідженнями доведено, що системна парадигма адапто- вана до сучасних умов економічних досліджень, відкриває можливості створення струк- турно-функціональної моделі економіки, але процес моделювання економічної системи, як складової, буде характеризуватися наявністю припущень та спрощеннями, що надає можливість лише приблизно відобразити реально існуючу економічну систему.

Посилання

Берталанфи Л. Общая теория систем – обзор проблем и результатов. Системные исследования. Москва : Наука, 1976.

Эшби У.Р. Общая теория систем как новая дисциплина. Исследования по общей теории систем. Москва : Наука, 1969; Изд. 4-е. 102 с.

Садовский В.Н. Основания общей теории систем. Логико-методологический анализ. Москва : Наука, 1974, 279 с.

Блауберг И.В. Целостность и системность. Системные исследования. Ежегодник 1977. Москва, 1977.

Клейнер Г.Б. Системная парадигма и системный менеджмент. Российский журнал менеджмента. 2008. Т. 6. № 3, С. 29–40.

Скиба А.Н. Резонанс-эффекты в экономике: формирование системно-синергетического эффекта. Труды ИСА РАН. Том 61. 2011. С. 23-36.

Евстигнеева Л.П., Евстигнеев Р.Н. Энергетический потенциал рыночной трансформации. Вопросы теории рыночной трансформации в Росии (второй выпуск). МНИИПУ. Москва, 1999.

Евстигнеева Л.П., Евстигнеев Р.Н. Экономика как синергетическая система. Москва : URSS, 2010.

Frank A.G. Critique and anti-critique. Essays on dependence and reformism. N.Y: L. ; Basingstoke, 1984. 217 р.

Frank A. G. Latin America:Underdevelopment or Revolution Essays on the Development of Underdevelopment and Immediate Enemy. NY. : L. ; Monthly Review Press, 1969. 343 p.

Furtado C. Desenvolvimento e subdesenvolvimento. 1961. 166 р.

Furtado C. Formação econômica do Brasil. São Paulo, 1971. P. 112–140.

Furtado C.Dialética do desenvolvimento. Rio de Janeiro, 1964. P. 312.

Gans-Morse J. Searching for Transitologists: Contemporary Theoroes of Post-Communist Transitions and the Myth of a Dominant Paradigm. Post-Soviet Affairs. 2004. Vol. 20. № 4. P. 320–349.

Garraty John A. The Great Depression: An Inquiry into the causes, course, and Consquences of the Worldwide Depression of the Nineteen-Thirties, as Seen by Contemporaries and in Light of History. New York: Harper & Row, 1986. 312р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-25

Як цитувати

Потравка, Л. (2021). СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ АСПЕКТІВ ТРАНСФОРМАЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (2), 81-87. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.2.10