СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.5.4

Ключові слова:

розвиток,територіальна громада, взаємовідносини, децентралізація, соціальне партнерство, освіта.

Анотація

У статті досліджено сутність поняття інфраструктурне забезпечення територіальних громад. В результаті дослідження до інфраструктурного забезпечення територіальних громад відноситься сукупність споруд, будівель, систем і служб, які забезпечує життєдіяльність всіх членів територіальної громади, і всі необхідні для цього об'єкти, що відносяться до інфраструктури. Наведено класифікацію інфраструктури відповідно до сфер обслуговування, зокрема в територіальних громадах. Наведено поділ суб’єктів управління інфраструктурного забезпечення згідно рівня їх управління: міжнародного, національного та регіонального (місцевого) рівнів. Зазначено основні переваги впровадження соціального партнерства для територіальних громад. Встановлено, що крім переваг від впровадження соціального партнерства в територіальних громадах виникають також і проблеми. Обґрунтовано, що позитивного ефекту від впровадження соціального партнерства можливо лише за умови дотримання основних його принципів: дотримання норм законодавства; повноважність представників сторін; рівноправ'я сторін в свободі вибору і обговоренні питань, які складають вміст колективних договорів і відносин; добровільність сторін в прийнятті на себе зобов'язань; систематичність контролю і відповідальність за виконання зобов'язань. Визначено,що на рівні територіальних громад домінуючою галуззю соціального партнерства є соціальна інфраструктура, зокрема освіта, загальна середня освіта та охорона здоров’я. Наведено позитивні приклади застосування соціального партнерства в Кам’янка-Бузькій територіальній громаді Львівська область та в Куцурубській об’єднаній територіальній громад Миколаївської області. Для активізації запровадження соціального партнерства в територіальних громадах запропоновано здійснити наступні заходи: потрібно забезпечити формування сприятливого клімату для ведення бізнесу на території територіальної громади; приділити найбільше уваги проектам з розвитку доступної соціально-орієнтованої інфраструктури для людей з інвалідністю та соціально незахищених верств населення; активізувати взаємодію між різними державними та неурядовими організаціями; забезпечити зміну місцевої політики територіальних громад.

Посилання

Васильченко Г., Парасюк І., Єременко Н. Планування розвитку територіальних громад. Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування. Асоціація міст України. К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. 256 с.

Територіальна громада: знаннєвість, дієвість: монографія / Ю. О. Куц, В. М. Сінченко, В. В. Мамонова та ін.; за заг. ред. Ю. О. Куца. Харків: Віровець А. П.; Апостроф, 2011. 340 с.

Територіальні громади в умовах децентралізації: ризики та механізми розвитку: монографія / за ред. Кравціва В. С., Сторонянської І. З. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України, 2020. 531 с.

Новіков О. Є., Ключник А.В. Економічний потенціал сільських територій: теоретичний аспект. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2015. Вип. 2 (83), Т. 1, Ч. 1. С. 12-19.

Гончаренко І. В. Богославська А. В. Концепція «Smart City» у забезпеченні сталого розвитку сільських поселень. Регіональна економіка. 2017. № 2 (84). С. 98-104

Аlyona V. Klyuchnik, Yuriy A. Kormyshkin, Nataliia I. Galunets, Igor G.Mukharsky and Anatolii V. Kamashev (2020) The impact of amalgamated territorial communities infrastructure on the formation of their competitive advantages. International Journal of Management (IJM). 2020, vol. 11, no. 5, pp. 1045-1057.

Білуха Л. А. Поняття територіальної громади та спроможної територіальної громади. Теорія та практика державного управління. 2017. № 1 (56). С. 1-6.

Prud'homme R. The dangers of decentralization. The World Bank Research Observer. Vol. 10(2). 1995. Pp. 201-220

Borzel, T. & Langbein, J. Core - periphery disparities in Europe: is there a link between political andeconomic divergence? West European Politics. 2019. 42 (5), С. 941-964

Організація партнерства у місцевих громадах: Метод.рек. для практиків соціальної сфери / Т.П. Басюк, О.В. Безпалько, І.В. Братусь та інші; за ред.. І.Д. Звєрєвої. Наук.світ, 2006. 43с.

Діденко Н.Г. Державне управління і соціальне партнерство: актуальні проблеми теорії і практики: Монографія. Донецьк: Східний видавничий дім, 2007. 404 с.

Сідуняк О. В. Зарубіжний досвід використання державно-приватного партнерства у соціальній сфері. Світове господарство і міжнародні економічні відносини: зб. наук. пр. Вип. IІ (54), 2014. С. 58-67.

Романова Н. Ф., Мельник І. П.Соціальне партнерство : навчально-методичний посібник. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. 238 с.

Кинько Е.Н. Институт социального партнерства в Украине: параметры состояния и проблемы развития. Економічний простір. 2008. № 14. С. 92-99.

Кравченко О.О. Соціальне партнерство в Україні та його особливості в розвинених країнах. Young Scientist. 2016. № 6. С. 57–61.

Єрмакова Ж.А., Тришкина Н.І. Форми соціально-економічного партнерства держави та бізнесу в регіонах країни. Ефективна економіка. 2016. № 2. С. 13–16

Пальчук В. Розвиток інфраструктури громад у рамках реалізації децентралізації влади в Україні. Україна: події, факти, коментарі. 2019. № 12. С. 65–73. URL : http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2019/ukr12.pdf.

ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд URL : https://dbn.co.ua/ load/normativy/dbn/dbn_v_2_2_40/1-1-0-1832

Вікіпедія – вільна енциклопедія. – URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/Інфраструктура

Беновська Б. Соціальна інфраструктура територіальних громад: інтереси стейкхолдерів. Галицький економічний вісник. 2021. Том 69. № 2. С. 14-23.

Романова Н.Ф., Мельник І. П. Соціальне партнерство: навчально-методичний посібник. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. 238 с.

Колот А. М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання. К.: КНЕУ, 2005. 230 с.

Махначова Н. Роль соціального партнерства в громаді в умовах децентралізації. Ефективна економіка. 2018. № 6. URL : https://bit.ly/30EOu2T.

Соціальне партнерство і соціальна відповідальність як необхідність для України. URL : https://lb.ua/blog/inna_silantieva/362317_sotsialne_partnerstvo_i_ sotsialna.html

Кам’янка-Бузька територіальна громада: Офіціна сторінка. URL : https:// kbmr.gov.ua/search/?q=%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0...

Державний веб-портал бюджету для громадян URL : https://openbudget.gov. ua/local-budget?id=26000000000

Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Київ : Знання, 2007. 559 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-09

Як цитувати

Камашев, А. В. (2023). СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (5), 30-38. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.5.4