ТРАНСФОРМАЦІЯ БАЗОВИХ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД ДЕРЖАВНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ НОВІТНЬОГО СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2023.1.1

Ключові слова:

державна гуманітарна політика, трансформація, етап, науково-теоретичні засади, формування, соціокультурний простір

Анотація

У статті визначено, що базові засади соціокультурного розвитку є вагомим внеском у формування новітньої державної гуманітарної політики. В теорії та практиці публічного управління головною метою соціокультурного розвитку вважається формування гармонійно розвиненої особистості, а цілями державної гуманітарної політики є зміцнення громадянської ідентичності, створення умов виховання громадян, збереження історичної та культурної спадщини та її використання для виховання та громадянської освіти. З’ясовано, що соціокультурний простір країни, основні ідеї якого сформульовані та є лише однією з багатьох гуманітарних напрямків, що входять до складу багатовимірної та одночасно, інтегральної державної гуманітарної політики. Тому, формування цих засад означає, що у системі державного управління гуманітарним розвитком країни з’явилася об’єктивно необхідна інтегральна, комплексна державна стратегія гуманітарного розвитку як стратегія розвитку людського потенціалу, сучасна соціально-гуманітарна трансформація держави. Доведено, що Україна перманентно знаходилася у просторі гуманітарної нестабільності, що є інтегральною, інтегративною оцінкою сучасного рівня соціокультурного розвитку країни, її соціально-гуманітарної життєздатності. Потрібно визнати що існує сучасна вимога повністю переламати негативні гуманітарні тенденції та актуалізувати розвиток соціокультурного потенціалу суспільства. Сьогодні в країні існує криза системи виховання громадян, морального контролю, криза масової культури, сучасної моделі громадянської освіти та громадського здоров’я. Проаналізовано, що незважаючи на низку зрушень щодо позитивних факторів у гуманітарній політиці кризові тренди соціокультурних процесів зберігають основні негативні інтегративні характеристики. Одним із безлічі індикаторів характеристик гуманітарної кризи є той факт, що держава за всіма основними показниками характеризує негативні тенденції соціокультурного розвитку, займає вкрай низькі рейтингові позиції в серед країн Європейського Союзу. Обґрунтовано, що ще одним свідченням та формою гуманітарної кризи в державі є той факт, що багато кількісних та якісних параметрів соціокультурного розвитку, насамперед, що характеризують духовно-моральний, ментальний, соціально-психологічний стан соціуму, а також індикатори девіантної поведінки перевищують науково-обґрунтовані гранично-критичні, порогові значення. Сьогодні необхідним є створення умов для реалізації кожною людиною його творчого потенціалу, забезпечення доступу громадян до знань, інформації, культурних цінностей та благ.

Посилання

Державний сектор і функції держави у період кризи / О. Й. Пасхавер, Л. Т. Верховодова, О. М. Кошик та ін. Київ: СПД Моляр С. В. 2009. 130 c.

Карпяк О. М. Адаптація особистості в системі політичних відносин (теоретико-методологічний аналіз): монографія. Дніпродзержинськ: Середняк Т.К., 2012. 194 с.

Коваленко О. Державне управління в процесі соціалізації суспільного відтворення. Держава та регіони. Сер.: Державне управління. 2013. № 2. С. 71-75.

Коновалова І. В. Механізм державного управління регіональними соціальними програмами в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук. з держ. упр.: 25.00.02. Харків, 2011. 19 с.

Костюк І. Державне управління в Україні в період реалізації адміністративної реформи: основні поняття та категорії. Державне управління та місцеве самоврядування. 2013. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dums_2013_1_9.pdf

Мамонов І. Публічне управління, державне управління, соціальна політика і місцеве самоврядування як складові соціального управління. Державне управління: теорія та практика. 2012. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Dutp_2012_2_4.pdf.

Меляков А. Гуманітарна сфера як предмет досліджень в науці державного управління // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. Харків: Магістр, 2012. № 1. 205 с.

Пироженко В. О. Гуманітарна складова національної безпеки: предмет дослідження та коло основних проблем. Стратегічна панорама. 2005. № 2. С. 27-35. URL: niss.gov.ua/vydanna/panorama/issue.php?s=prnb1&issue=2005_2

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-06

Як цитувати

Базиляк, Н. О. (2023). ТРАНСФОРМАЦІЯ БАЗОВИХ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД ДЕРЖАВНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ НОВІТНЬОГО СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ В УКРАЇНІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (1), 3-8. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2023.1.1

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають