ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ: ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2023.2.4

Ключові слова:

охорона, захист, захист цивільних прав та інтересів, органи публічної влади, метод правового регулювання

Анотація

У статті здійснюється аналіз поняття та сутності захисту цивільних прав та інтересів органами публічної влади з точки зору інтегративного підходу. Здійснене розмежування понять захист та охорона. Підкреслено, що захист виступає невід’ємною частиною діяльності органів публічної влади. Він розповсюджується на велику кількість сфер суспільного життя, у тому числі і на цивільно-правову. Зроблено висновок, що захист цивільних прав та інтересів органами публічної влади виступає формою цивільно-правового захисту. У цивільно-правовій науці він визначається як захист цивільних прав та інтересів у адміністративному порядку. Надано авторське поняття захисту цивільних прав та інтересів органами публічної влади. У статті під ним визначається правомірна реакція юрисдикційних органів публічної влади на порушення цивільного права чи інтересу з застосуванням активних заходів адміністративно-правового характеру з метою припинення правопорушення, відновлення або визнання цивільного права чи інтересу, відшкодування завданої порушенням шкоди. Захисту цивільних прав та інтересів у адміністративному порядку притаманні загальні та спеціальні ознаки. Загальні ознаки визначають захист як загальне цивільно-правове явище: наявність правопорушення; цивільний інтерес відповідає діючому законодавству; захист здійснюється за волевиявленням потерпілого; обрання потерпілим форми захисту; активна реакція суб’єктів захисту на порушення цивільного права чи інтересу. До спеціальних ознак віднесено: здійснення захисту цивільних прав та інтересів органами публічної влади; застосування під час здійснення захисту специфічних способів захисту адміністративного характеру. У роботі визначено, що ефективність захисту цивільних прав та свобод залежить від обраного способу захисту та прийомів його реалізації. Встановлено, що застосування інтегративного підходу дає змогу побачити процеси, які уособлюють зближення цивільної та адміністративної галузі права. Це зближення ґрунтується на спільності рис методу правового регулювання обох галузей. Такі інтеграційні процеси дають можливість для формування перспективних прийомів та способів правового регулювання, підвищення ефективності форм захисту цивільних прав та свобод.

Посилання

Осадчук М.Ю. Інтегративний підхід у світлі класичної наукової раціональності. Держава та регіони. Серія: Право. 2017. № 2(56). С. 9-13.

Філософський енциклопедичний словник / За ред. В.І. Шинкарука. Київ: Абрис, 2002. 751 с.

Клепко С.Ф. Інтегративна освіта і поліморфізм знання. Полтава-Харків, 1998. 360 с.

Ковальський В.Ф. Охоронна функція права. Mонографія. Київ: Юрінком Інтер, 2010. 336 с.

Єщук О.М. Адміністративно-правова охорона: теорія, практика та перспективи розвитку. Монографія. Херсон: Грінь Д.С., 2017. 396 с.

Мацегорін О.І. Поняття та зміст захисту цивільних прав. Часопис Київського університету права. 2011. № 3. С. 143-147.

Немеш П.Ф. Поняття та співвідношення правової охорони і правового захисту торгівельних марок. Часопис Київського університету права. 2010. № 3. С. 207-209.

Рогач Л.І. Щодо поняття адміністративно-правової охорони. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 6. С. 206-208.

Цивільне право України. Загальна частина: підручник / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. 3-тє вид. перероб. і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2010. 976 с.

Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Старцев О.В. Цивільне право України: підручник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. Київ: Істина, 2009. 816 с.

Адміністративне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2-х томах: Том 1. Загальна частина. За ред. В.Б. Авер’янова. Київ: Юридична думка, 2004. 584 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-30

Як цитувати

Сімонцева, Л. О. (2023). ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ: ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (2), 26-31. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2023.2.4