УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ КОМУНІКАЦІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2024.1.3

Ключові слова:

інформаційні системи, механізм комунікації, місцева влада, громадськість, громадянське суспільство, демократична трансформація

Анотація

В статті наведено напрями удосконалення взаємодії громадянського суспільства з органами місцевої влади за допомогою застосування інформаційних систем, які активно впроваджуються у сучасних територіальних громадах. Зроблено акцент на застосуванні веб-порталі «Дія. Цифрова громада». Зазначений інформаційний ресурс містить план дій щодо цифрових перетворень, нормативно-правовий супровід, якій може знадобиться для результативного вродження інформатизації. Представники громад реєструються на платформі та діляться своїми успішним цифровим досвідом. Розділ «Базові інструменти» містить дієві складові ефективного механізму комунікації між органами місцевої влади так громадськістю. А само: електронні петиції, консультації з громадськістю, відкритий бюджет, відкрите місто тощо. Також в статті приділено увага застосуванню Індексу цифрової трансформації громад України. Методика розрахунку Індексу полягає у з’ясуванні рівня застосування інформаційних технологій в громаді та включає: визначення переліку чинників, які впливають на рівень застосування інформаційних технологій в громаді; допомогу в прийнятті рішень органами місцевої влади щодо реалізації проектів цифровізації громади; підсумкове значення Індексу цифрової трансформації громад буде складовою інвестиційної привабливості громади. Результат Індекс цифрової трансформації громад може застосовуватись у декількох напрямках функціонування територіальної громади, а само: для населення громади Індекс може стати одним зі складових визначення показників рівня та якості життя; для представників бізнесу Індекс може стати показником визначення ефективності при інвестування своїх коштів в підприємства розташовані на території громади; для інвесторів Індекс може стати показником ефективності залучення капітальних інвестиці до об’єктів будівництва та виробничої інфраструктури; для органів державної влади Індекс може стати показником для моніторингу ефективності використання місцевою владою державних ресурсів для соціально-економічного розвитку територіальної громади; для голів громад та органів місцевого самоврядування Індекс може стати показником, за яким можна оцінити рівень розвитку цифровізації при прийнятті рішень місцевого значення; для громадських організацій Індекс може стати показником за яким можна оцінити результативність роботи місцевих органів влади.

Посилання

О.Булуй, М.Плотніков, В.Ягупчук Інноваційні-інформаційні технології управління соціально-економічним розвитком територіальних громад. Державне управління: удосконалення та розвиток. № 3. 2021. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/3_2021/33.pdf DOI: 10.32702/2307-2156-2021.3.31

М.Ажажа, В.Воронкова, М.Бойко Планування діяльності територіальної громади в умовах цифровізації: міжнародний досвід. Humanities Studies. Випуск 17 (94). 2023. С.181-189

К.М. Краус, Н.М. Краус, Г.М. Поченчук Цифрова інфраструктура в умовах віртуалізації та нової якості управління економічними відносинами. Ефективна економіка. № 9. 2021. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9279

Р.Матвейчук Загальні рекомендації щодо застосування інформаційних технологій у діяльності органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад та створених ними центрів надання адміністративних послуг URL: http://cnap.in.ua/wp-content/uploads/2017/08/11pdf

Деякі питання функціонування веб-порталу “Дія. Цифрова громада” Постанови Кабінету Міністрів України від 02 червня 2023 р. № 556 URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-funktsionuvannia-veb-portalu-diia-tsy-a556

Програмний комплекс «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада» URL: https://socgromada.ioc.gov.ua/#advantages

Єдина інформаційна система соціальної сфери активно впроваджується по всій Україні URL: https://www.kmu.gov.ua/news/yedyna-informatsiina-systema-sotsialnoi-sfery-aktyvno-vprovadzhuietsia-po-vsii-ukraini

Інформація щодо запровадженням нових електронних сервісів для громадян URL: https://dszn-zoda.gov.ua/

Індекс цифрової трансформації громад України URL: https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/news_post/2023/7/

Індекс цифрової трансформації громад України: підсумки 2023 року URL: ttps://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/page/community/reports/Індекс-цифрової-трансформації-регіонів-України-2023.pdf

Проєкт Prosto «Підтримка доступності послуг в Україні», 2021-2023 URL: https://decentralization.ua/donors/prosto

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-28

Як цитувати

Вольська, О. М. (2024). УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ КОМУНІКАЦІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (1), 23-29. https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2024.1.3