АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТЕХНОПАРКУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2024.1.4

Ключові слова:

технологічний парк, інновація, комерціалізація, технології, університет

Анотація

У статті досліджено визначення поняття технологічного парку в Україні та світі. Висвітлено поняття технологічного парку в українській науковій думці, проаналізовано світовий досвід щодо визначення поняття технологічного парку, визначено характеристики технологічного парку, проаналізувано проблематику визначення технопарку в Україні як суб’єкта інноваційної діяльності. Зокрема, розглянуто визначення поняття технологічного парку запропоновані Міжнародною асоціацією наукових парків та областей інновацій, Загальним директоратом XIII Європейської комісії, Організацією Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО), Конференцією Організації Об’єднаних Націй з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), Світовим банком (СБ), Асоціацією наукових парків Сполученого Королівства (UKSPA), Американською Асоціацією університетських дослідницьких парків, Промисловою асоціацією інкубаторів і наукових парків Швеції, Іспанською асоціацією наукових і технологічних парків тощо. Також увага приділена законодавчому визначенню поняття технологічного парку відповідно до Закону України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» № 991-XIV від 16 липня 1999 року, а також визначенню технопарку як форми інноваційного підприємства згідно Закону України «Про інноваційну діяльність» № 40-IV від 04 липня 2002 року (надалі – Закон про інновації). На підставі аналізу наведених у статті визначень поняття технологічного парку виокремлено його характеристики. Надано пропозиції щодо узгодження в українському законодавстві питання визначення технологічного парку та його ролі як форми інноваційного підприємства. Також приділена увага питанню доцільності щодо встановлення Законом про інновації для технопарків межі більше 70 відсотків обсягу його продукції (у грошовому вимірі) за звітний податковий період, що мають складати інноваційні продукти і (або) інноваційна продукція, для визначення технопарку інноваційним підприємством.

Посилання

ESCAP, Establishing science and technology parks: A reference guidebook for policymakers in Asia and the Pacific. 2019. URL: https://www.unescap.org/sites/default/files/Guidebook_Final_0.pdf (дата звернення: 08.12.2023)

Nahm K.B. The Evolution of Science Parks and Metropolitan Development. International Journal of Urban Sciences. 2000. vol. 4, № 1. P. 81-95. URL: https://www.researchgate.net/publication/232828754_The_Evolution_of_Science_Parks_and_Metropolitan_Development (дата звернення: 08.12.2023)

Уханова І.О. Розвиток та функціонування технопарків: світовий досвід та специфіка в Україні : монографія. Одеса : Атлант, 2012. 131 с.

Vilà, P.C., & Pagès, J.L. Science and technology parks: creating new environmentsfavourable to innovation. Strategies for innovation – paradigmes. 2008. № 0. P. 141-149. URL: https://www.raco.cat/index.php/Paradigmes/article/download/226082/307655 (дата звернення: 14.12.2023)

A New Generation of Science and Technology Parks: UNIDO’s strategic approach to fostering innovation and technology for Inclusive and Sustainable Industrial Development. 2021. URL: https://hub.unido.org/node/11796 (дата звернення: 15.12.2023)

Economic and Social Commission for Western Asia: Science and Technology Parks: Global Outlook with a Focus on the Arab Region, United Nations. 2018. URL: https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/science_and_technology_parks-_global_outlook_with_a_focus_on_the_arab_region.pdf (дата звернення: 15.12.2023)

Питання створення технопарків та інноваційних структур інших типів : Розпорядження Президента України від 23 січня 1996 року №17/96-рп / Президент України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/17/96-%D1%80%D0%BF#Text (дата звернення: 17.12.2023)

Про спеціальну економічну зону «Яворів» : Закон України від 15 січня 1999 року № 402-XIV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/402-14#Text (дата звернення: 20.12.2023)

Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків : Закон України від 16 липня 1999 року № 991-XIV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14#Text (дата звернення: 22.12.2023)

Любчич А.М. Оцінка технологічних парків: Правовий аспект та їх роль у національній інноваційній системі. Право та інновації. 2018. № 4 (24). С. 14-19. URL: https://openarchive.nure.ua/server/api/core/bitstreams/9b9c0071-4b30-49f9-b611-9b69f0ac06ef/content (дата звернення: 24.12.2023)

Лошак М.В., Кавецький В.В. Технопарки в Україні та динаміка їх розвитку. Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету (НТКП ВНТУ 2019) : збірник доповідей. Вінниця : ВНТУ, 2019. С. 2560-2563. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/public/files/1/fm_2019_netpub.pdf (дата звернення: 24.12.2023)

Definitions. International Association of Science Parks and Areas of Innovation : веб-сайт. URL: https://www.iasp.ws/our-industry/definitions (дата звернення: 26.12.2023)

Almeida, A., Afonso, Ó., Silva, M.R. Panacea or Illusion: An Empirical Analysis of European Science Parks in the Case of Follower Regions. Journal of Innovation Economics & Management. 2020. vol. 31, № 1. P. 155-194 URL: https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=JIE_PR1_0060&download=1 (дата звернення 27.12.2023)

Regional Research Intensive Clusters and Science Parks. European Commission. Brussels, 2007. URL: https://irp-cdn.multiscreensite.com/bcb8bbe3/files/uploaded/doc_2990.pdf (дата звернення: 03.01.2024)

What is a Research Park / Innovation District? Association of University Research Parks : веб-сайт. URL: https://www.aurp.net/what-is-a-research-park (дата звернення: 10.01.2024)

AURP. Driving Regional Innovation and Growth: Results from the 2012 Survey of North American University Research Park. Battelle Technology Partnership Practice. 2013. URL: https://aurp.memberclicks.net/assets/documents/aurp_batelllereportv2.pdf (дата звернення: 10.01.2024)

SISP. Kalmar Science Park : веб-сайт. URL: https://kalmarsciencepark.se/om-kalmar-science-park/sisp/?lang=en (дата звернення: 11.01.2024)

Definition of Science and Technology Park. Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España : веб-сайт. URL: https://www.apte.org/en/definition-ofscience-technology-park (дата звернення: 12.01.2024)

Staszków M., Puślecki Ł., Trapczyński P. Development of Science and Technology Parks in Poland: Opportunities for New Modes of Cooperation in the Biopharmaceutical Industry. Managing Global Transitions. 2017. vol. 15 №1. P. 23-41. DOI: 10.26493/1854-6935.15.23-41

Про інноваційну діяльність : Закон України від 04 липня 2002 року № 40-IV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text (дата звернення: 27.01.2024)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-28

Як цитувати

Грабовенко, Н. В., & Колосов, О. О. (2024). АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТЕХНОПАРКУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (1), 30-39. https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2024.1.4