ОБ’ЄКТ МЕХАНІЗМУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У ПРИКОРДОННІЙ СФЕРІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2024.1.5

Ключові слова:

публічне управління, прикордонна сфера, механізм публічного управління, об’єкт механізму публічного управління, суспільні відносини у прикордонній сфері

Анотація

Стаття визначає роль об’єкту механізму публічного управління в прикордонній сфері. Автор підкреслює, що його важливість полягає у впливі на функціонування всіх елементів механізму публічного управління. Зокрема, це стосується форм, прийомів та способів, за допомогою яких забезпечується належна реалізація стратегій та політик у прикордонній сфері. В дослідженні здійснюється уточнення поняття прикордонна сфера. Вона розглядається як: 1) сукупність умов реалізації діяльності органів публічної влади біля або вздовж кордону з метою забезпечення системи режимних заходів; 2) сукупність суспільних відносин, які виникають з приводу здійснення режимних заходів в межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району. Під об’єктом публічного управління в статті розуміється сфера суспільних відносин, на яку здійснюється управлінський вплив для досягнення конкретної мети. Встановлюється, що до об’єкта публічного управління у прикордонній сфері відносяться: інформаційно-захисні та інформаційно-аналітичні відносини, спрямовані на боротьбу з розповсюдженням фейкової інформації та захист кіберпростору та конфіденційної інформації; інженерно-технічні відносини, пов'язані з технічним забезпеченням та переоснащенням прикордонних зон для забезпечення ефективного контролю; оперативно-розшукові заходи спрямовані на превенцію правопорушень у прикордонній сфері; земельні відносини, що виникають у зв'язку з розбудовою інфраструктури вздовж кордону; авіаційні та морські заходи, спрямовані на забезпечення національної безпеки та контроль над повітряним і морським простором. Зроблено висновок, що об'єктом публічного управління в прикордонній сфері є система відносин, процесів і ресурсів, що контролюються та регулюються державними органами для забезпечення безпеки, контролю та захисту прикордонних територій та кордонів країни.

Посилання

Волоська О.М. Сучасна парадигма публічного управління. Таврійський науковий вісник. 2021. № 2. С.8-15.

Балабанюк Ж.М. Механізм управління організацією: сутність поняття та пропозиції щодо оцінки його ефективності. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 5. Т. 1. С. 191-194.

Організаційно-правові засади публічного управління та адміністрування : конспект лекцій / Укладач А.Л. Помаза-Пономаренко. Х. : НУЦЗУ, 2020. 54 с.

Організаційно-правові засади публічного управління та адміністрування: навч. посіб. / Укладачі: О. В. Надьон, І. М. Хмиров, Т. О. Луценко. Х.: НУЦЗУ, 2020. 175 с.

Кушнір А.П. Інформаційні відносини у прикордонній сфері. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 36. Том 2. С. 36-38.

Сфера. Словник української мови. URL: https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0 (дата звернення 27.02.2024).

Прикордонний. Словник української мови. URL: https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9 (дата звернення 27.02.2024).

Про прикордонний режим. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 року № 1147. URL: https://ips.ligazakon.net/document/KP981147?an=1(дата звернення 27.02.2024).

Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 03.04.2003 № 661-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15#top (дата звернення 01.03.2024 року).

Ганьба О. Б. Правові відносини у сфері прикордонної безпеки України: теоретичні і прикладні проблеми: монографія. Вінниця: ТОВ "ТВОРИ", 2020. 448 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-28

Як цитувати

Новікова, М. М. (2024). ОБ’ЄКТ МЕХАНІЗМУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У ПРИКОРДОННІЙ СФЕРІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (1), 40-45. https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2024.1.5