ПРАВОВІ ОСНОВИ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2024.1.6

Ключові слова:

законодавство, електронні послуги, Україна, право, електронне урядування, нормативно-правові акти, регулювання, інформаційні технології, державна електронна система, цифрова трансформація, доступність, ефективність

Анотація

Стаття присвячена розкриттю правових основ надання електронних послуг в Україні та виявленню ключових проблем, що перешкоджають їхньому ефективному розвитку. Виходячи з аналізу існуючого стану справ, розглянуто різні аспекти, визначено недоліки у законодавстві – нерівномірний доступ до електронних послуг та проблеми кібербезпеки. На основі цього були запропоновані конкретні висновки та рекомендації щодо подальшого вдосконалення системи надання електронних послуг в Україні. Основна увага приділена необхідності вдосконалення правового регулювання, забезпеченню доступності та рівності, кібербезпеці, стимулюванню інновацій і залученню громадськості до участі у процесі розробки та впровадження рішень. Визначено, що розвиток електронних послуг в Україні потребує спільних зусиль держави, бізнесу та громадськості для забезпечення ефективного і модерного державного управління та підвищення якості життя громадян. Додатково, в статті висвітлено необхідність забезпечення конфіденційності та захисту персональних даних громадян у контексті надання електронних послуг. Запропоновано заходи щодо стимулювання інновацій та підтримки стартапів у сфері електронного урядування. Висновки та пропозиції статті визначають шляхи подальшого розвитку електронного урядування в Україні з метою покращення якості та доступності державних послуг для громадян та підприємств. У статті також висвітлено значення активної участі громадськості у процесі прийняття рішень щодо розвитку електронних послуг, що підкреслює необхідність відкритості та прозорості у діяльності державних органів. Стаття детально розглядає правові основи надання електронних послуг в Україні, виявляючи ключові проблеми, які перешкоджають їх ефективності, та пропонує шляхи вдосконалення. Основна увага зосереджена на необхідності поліпшення законодавчого регулювання, забезпечення доступності послуг, кібербезпеки, стимулювання інновацій та активного залучення громадськості. Висвітлюється важливість забезпечення конфіденційності даних, підтримки стартапів та відкритості державних органів. Стаття вказує на необхідність спільних зусиль усіх заінтересованих сторін для розвитку ефективного електронного урядування та покращення якості життя громадян.

Посилання

Миколенко О. І. Проблеми та перспективи розвитку електронних адміністративних послуг в Україні // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2021. С. 46. DOI: https://doi.org/10.32841/2307-1745.2021.51.9

Опар Н. В. Теоретичні основи надання електронних послуг в Україні //Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 6. Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/6_2021/35.pdf.

Щербина Є. М. Характеристика процедури надання електронних послуг в системі публічних послуг в Україні // Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. 2022. № 4. С. 185-189.

Сидоренко Н. О. Діджиталізація: електронні адміністративні послуги //Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. – 2021. № 4. С. 11-15. Режим доступу: http://chasopys-ppp.dp.ua/index.php/chasopys/article/view/93/84.

Бондар Г.Л. Цифрова трансформація уряду України, відкриті дані (open data) та електронні послуги // Public Administration and Regional Development. 2021. № 11. С. 97-123. Режим доступу: https://pard.mk.ua/index.php/journal/article/view/235/194.

Хлібороб Н. Функціонування інтегрованого порталу електронних адміністративних послуг: правові аспекти // Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2020. № 70. С. 121-128. Режим доступу: 10960-21349-1-PB.pdf.

Котельникова Ю. М. Особливості розвитку електронних послуг в цифровому суспільстві // Український журнал прикладної економіки та техніки. 2022. Т. 7. № 3. С. 107 – 113. DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2022-3-15.

Краковська А., Бабик М. Цифровізація адміністративних послуг в Україні: проблеми та перспективи розвитку. 2022. Режим доступу: http://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2357.

Проневич О.С., Коляда Т.А. Концептуально-правові засади надання електронних адміністративних послуг в Україні // Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова. 2023. Режим доступу: https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/download/3110/2947.

Кримчак Л., Віхтюк Л., Рудніченко Є. Цифровізація адміністративних послуг: законодавчі та теоретичні аспекти їх реалізації // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2022. № 6, т. 2. С. 55-59. Режим доступу: https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/13308.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-28

Як цитувати

Новосад, Р. В. (2024). ПРАВОВІ ОСНОВИ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (1), 46-54. https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2024.1.6