ІНСТИТУТ ОМБУДСМЕНА СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2024.1.11

Ключові слова:

інститут омбудсмена, захист прав людини, зарубіжний досвід, верховенство права, адаптація практик, міжнародні стандарти, механізми захисту

Анотація

Стаття присвячена аналізу інституту омбудсмена як важливого елемента системи захисту прав людини, з особливим акцентом на можливості адаптації зарубіжного досвіду для України. В статті розглядаються ключові аспекти ефективності інституту омбудсмена, включаючи його незалежність, повноваження, доступність та взаємодію з громадськістю. Основна увага приділяється аналізу зарубіжних практик та їх потенціалу для імплементації в Україні з метою зміцнення захисту прав людини та підтримки демократичного розвитку. Автор висвітлює успішні приклади функціонування омбудсменів у різних країнах, акцентуючи на специфіці повноважень, методах роботи та ефективності взаємодії з державними органами та громадянами. Значна увага приділяється питанням адаптації зарубіжного досвіду в контексті українських реалій, з урахуванням політичних, соціальних та культурних особливостей. Стаття також розглядає виклики та перспективи розвитку інституту омбудсмена в Україні, включаючи необхідність законодавчих змін, підвищення правової обізнаності населення та впровадження інноваційних підходів для покращення доступності та ефективності роботи інституту. Висвітлюються рекомендації щодо подальшого розвитку та зміцнення ролі омбудсмена як ключового захисника прав людини в Україні. Стаття має на меті сприяти обговоренню та подальшому дослідженню можливостей вдосконалення інституту омбудсмена в Україні крізь призму зарубіжного досвіду, з метою забезпечення ефективного захисту прав людини та підтримки демократичних перетворень. Стаття наголошує на значенні міжнародної співпраці та обміну досвідом між омбудсменами різних країн як інструменту для покращення механізмів захисту прав людини. Висвітлюється, як впровадження передових міжнародних практик та стандартів може сприяти підвищенню прозорості, доступності та ефективності роботи омбудсмена в Україні. Автор підкреслюють важливість адаптації зарубіжних моделей з урахуванням національних особливостей та потреб українського суспільства, вказуючи на необхідність залучення широкого кола зацікавлених сторін для ефективного реформування інституту омбудсмена.

Посилання

Цісар Г.І. Інститут омбудсмана в механізмі захисту прав людини – світовий досвід та Україна. Міжнародні засоби захисту прав та свобод людини і громадянина. 2019. № 2. С. 188.

Маринів І., Котенко А. Європейський омбудсмен як орган захисту прав фізичних та юридичних осіб у Європейському Союзі // 55-61. 2021. № 1(33). Режим доступу: https://doi.org/10.37772/2518-1718-2021-1(33)-8.

Khanyk-Pospolitak, R. Financial Ombudsman: Towards an Effective Customers Rights` Protection in Ukraine // Access to Justice in Eastern Europe. 2019. Режим доступу: https://doi.org/10.33327/ajee-18-2.4-a000019.

Коляда Т.А., Світлична К.С., Митрович О.С. Інститут бізнес-омбудсмена – інструмент захисту прав та інтересів суб’єктів підприємництва // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2022. №1. Режим доступу: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-1-7856.

Mohammad, A. Ombudsman human rights institution in the middle east countries // American Journal of Psychology. 2020. Vol. 12. P. 71-87. Режим доступу: https://doi.org/10.22182/ajp.1232019.4.

Reif, L. The Ombudsman: Domestic Protection and Promotion of International Human Rights // 81-123. 2004. Режим доступу: https://doi.org/10.1007/978-94-017-5932-8_4.

Пирога І., Кадебська Е. Інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі гарантій конституційних прав і свобод // Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Юридичні науки. 2023. № 1 (64). С. 19-25. Режим доступу: https://doi.org/10.32689/2522-4603.2023.1.3.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-28

Як цитувати

Пушкаренко, С. О. (2024). ІНСТИТУТ ОМБУДСМЕНА СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (1), 82-88. https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2024.1.11