ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2021.2.1

Ключові слова:

ідентифікація системи, модель, системний аналіз, система управ- ління, оптимізація управління

Анотація

У статті розглянута методика системного підходу на основі методів, моделей і алго- ритмів рішення задач впровадження інформаційних технологій в управління агарними під- приємствами з метою підвищення ефективності підприємств в умовах розвитку ринкових відносин. Проведено дослідження наукової літератури, яке ілюструє необхідність вдоскона- лення методів функціонування аграрних підприємств на основі методів оптимізації управ- ління аграрними підприємствами. Розроблено методику системного підходу з урахуванням інформаційної моделі визначення максимального обсягу випуску продукції і максимального прибутку аграрного підприємства. Удосконалено модель оптимальної поведінки виробника в умовах конкуренції і монополії з урахуванням підходів системного аналізу. Досліджено комплексний метод ідентифікації, пов’язаний зі створенням оптимізаційної моделі, при чому підсумковим результатом цього стане вироблення рекомендацій для прийняття рішень щодо розподілу коштів між галузями агарного підприємства. Доведено, що при обробці експериментальних даних і проведенні статистичного аналізу особлива увага приділялася методам, найбільш підходящим для вивчення аграрних наук з метою максимізації прибутку, мінімізації виробництва та витрат на виробництво. Встановлено необхідність створення оптимальної моделі розвитку сільськогосподарського підприємства на основі достатніх умов оптимальності. Обґрунтування існуючих підходів до інформатизації сільськогоспо- дарських підприємств і рівня розвитку інформаційних технологій багатопрофільних підпри- ємств дозволив виділити основні агреговані факти розвитку аграрних підприємств з метою визначення пріоритетних завдань управління. Дослідження дає цінну інформацію про модель об’єктів і процесів управління, динаміки розвитку сільськогосподарського підпри- ємства у вигляді магістралі розвитку. У комплексі системного аналізу розроблена основна характеристика збалансованого зростання аграрного підприємства і врахована завдання оптимізації моделі з запізненням введення основної виробничої потужності.

Посилання

Марасанов В.В., Пляшкевич О.М. Основи теорії проектування і оптимізації макроекономічних систем. Херсон, 2002.190 с.

Лобода О.М., Кириченко Н.В. Актуальні проблеми ідентифікації та моделювання структури управління підприємством. Наука й економіка. 2015. № 3. С. 130–134.

Вітлінський В.В. Моделювання економіки. Київ, 2003. 408 с.

Стеценко І.В. Моделювання систем. Черкаси, 2010. 399 с.

Лобода О.М. Вирішення задачі ідентифікації структури управління підприємства. Сучасна спеціальна техніка. Київ. 2012. № 3. С. 64–68.

Лобода О.М. Побудова моделі динаміки розвитку аграрного підприємства в вигляді магістралі росту. Економіка та суспільство. Мукачево, 2018. Вип. 13. С. 1494–1500.

Лобода О.М., Кухаренко С.В. Вирішення задачі синтезу організаційної структури. Таврійський науковий вісник. Херсон, 2010. Вип. 71. С. 272–277.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-17

Як цитувати

Лобода, О. (2021). ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (2), 3-11. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2021.2.1